2-dimensionelt Array

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Programmets visning

Eksemplet her tager udgangspunkt i Arrays[1].

I princippet er et 2-dimensionelt array blot et array, som indeholder et normal array, der har en-dimensionelle arrays som indhold.

Fordelen ved et 2-dimensionelt array i spilsammenhæng er, at det har en vis afbildning af hvordan elementer af spil ser ud. Det kan være hvordan brikkerne der er faldet ned i et Tetris-spil fylder på spillepladen, det kan være en angivelse af hvor skakbrikkerne står henne i et skakspil, eller hvor bådene ligger henne i sænke slagskib.

Illustration af et 2-dimensionelt array

Programmet her viser blot hvordan et 2-dimensionelt array kan defineres, og fyldes med tal fra 0 til 79.

I draw() tegnes en repræsentation af arrayet ud fra nogle grafiske betingelser, og indholdet skrives i rektanglerne.

int xWidth = 10;
int yHeight = 8;
int [][] bane = new int [xWidth][yHeight];
void setup() {
 int x = 0;
 for (int n = 0; n < xWidth; n++) {
  for (int i = 0; i < yHeight; i++) {
   bane[n][i] = x;
   x++;
  }
 }
 size(750, 450);
 strokeWeight(2);
 textSize(20);
}

void draw() {
 background(255);
 for (int n = 0; n < xWidth; n++) {
  for (int i = 0; i < yHeight; i++) {
   fill(255);
   rect(n*70 + 30, i*50 + 30, 60, 40);
   fill(0);
   text(bane[n][i], n*70 + 40, i*50 + 60);
  }
 }
}

Referencer

 1. Arrays Tutorial på Processing.org
Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML


Spiludvikling - Processing
Bruger-input mousePressed() - mouseReleased() - mouseClicked() - mouseMoved() - mouseDragged() - mouseX og mouseY - mouseButton - mousePressed - keyPressed() - keyReleased() - keyTyped() - key - keyCode - keyPressed - Flere taster
Data-model Objekt Placering - Objekt Hastighed - Spilleplade - Flere Objekter - Array i Spil - 2-dimensionelt Array - Spil Hop - Highscore - Start-skærm
Visning Rektangel - Cirkel - Spilleplade - Grafikobjekter - Farver i Spil - Kollision
Spil-tid frameRate - Objekter i Bevægelse - Spilletid - Spil Opdatering - Udvikling i Tid