AND-gate

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

I en AND-gate skal flere tilstande være opfyldt samtidig for at gaten åbner (giver 1 på udgangen).

Elektrisk kan man forestille sig 2 kontakter og en lampe, som først tænder når begge kontakter er sluttede.

Vi vedtager at '1' er en sluttet kontakt, og at '0' er en ikke sluttet kontakt, og kan opstille denne tabel:

A       B       X
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Hvilket betyder at AND-gaten kun svarer 1 på udgangen når begge indgange er 1.

Diagram-symbolet for en AND-gate ser således ud:

And-gate.png

Der findes også AND-gates med mere end 2 indgange, f.eks. 3, 4 og 8 indgange, hvilket blot forøger sandhedstabllen.

Ligegyldigt hvor mange indgange der er skal alle være 1 for at der kommer 1 på udgangen.

Boolsk udtryk for AND gate (læses A og B):

A * B = X
Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner