De Morgan

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

De Morgans love anvendes til at omskrive kredsløb, så man kan nøjes med at bruge færre gate-typer. I princippet bør man kunne omskrive alle kombinatoriske kredsløb til kun at bestå af én type gate - NOR-gates eller NAND-gates. I mange tilfælde vil det betyde at man skal anvende lidt flere gates, men ved at man kun skal bruge gates af samme type, så kan det være en fordel, også at man ikke skal lagerføre så mange forskellige typer gates.

De Morgans love

En NAND-gate er en OR-gate med invertering på indgangene

_____   _   _
A + B = A . B

En NOR-gate er en AND-gate med invertering på indgangene

_____   _   _
A . B = A + B
Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner