Forfattere

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Det oprindelige materiale i PDF-filer er udarbejdet af Henrik Nørby Larsen Kærgaard Mail til Henrik og Bent Arnoldsen Mail til Bent, mens videoerne er udarbejdet af Arne Lund Mogensen Mail til Arne.

I korrektur-fasen har vi fået god bistand fra Thorleif Bundgaard Mail til Thorleif og Hjalmar Krarup Andersen Mail til Hjalmar.

Materialet vil løbende blive udviklet efterhånden som det bliver anvendt i forskellige undervisningssammenhænge, hvor de primære kræfter i første omgang vil være Henrik og Bent.

Hvis man har et ønske om at bidrage med yderligere materiale til wikien, så er det muligt at komme på som forfatter ved at henvende sig til Bent Arnoldsen, der fungerer som administrator på wikien. Hvis man har enkelte rettelser kan man henvende sig til både Bent og Henrik. Har man input vedr. videoerne, så er det Arne man skal henvende sig til.

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Oprindelige Dokumenter PDF-Version - Forfattere
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag