Hour Of Code

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Der er en gennemgang af den grundlæggende tankegang bag sitet på Hour of Code.

Start

Det er godt at starte inde på Learn, der giver nogle gode veje ind til at starte med programmering.

Forløbet i Frozen giver en god ide om hvordan sekvenser udføres og hvordan man kan lave mere komplicerede ting med gentagelser (for-løkker).

Et lidt anderledes forløb i Angry Bird har nogle af de samme elementer, men kommer også ind på if-strukturer og while-løkker.

Man kan også lege med en lys-robot, der giver nogle af de samme udfordringer.

Videre forløb

Blockly er et lidt mere sammensat forløb der kan downloades og afvikles offline. Der ligger en del forskellige forløb, hvor specielt det sidste kommer tæt på kode, og som faktisk skal afvikles i javaScript.

Papir-programmering

Går man videre inde i learn og accepterer engelske instruktioner, så kommer der mange flere muligheder - herunder "programmering" uden computer, hvor man arbejder ud fra den logiske programmeringstankegang på papir.

Andre medier

learn ligger der også andre muligheder med at programmere spil, mobil og tabletts samt at arbejde med flere andre programmeringssprog.

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller - ChatGPT
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML