Initialisering

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Initialisering er et programmeringsbegreb der anvendes om det at opstille nogle start-værdier.

Initialiseringen kan gøres på forskellige niveauer, alt afhængigt af hvad programmet skal løse.

Variabler

Når man anvender variabler, så kan det tit være en fordel at de har en bestemt værdi, når programmet starter. Det kan man gøre der hvor variablen erklæres, som f.x.

   var	byte	antal_ens = 0

Beregninger

Nogle gange er der mange forskellige ting i et program, der kan indstilles, og som afhænger af hinanden. I disse tilfælde kan det spare programmet for en del beregning hver gang koden gennemløbes, ved at beregne nogle ekstra variabler ud fra flere variabler, der har fået tildelt en værdi.

Hardware

Hvis man arbejder med et mere komplekst stykke hardware, så kan der være nogle indstillinger der skal laves i hardwaren, f.x. for at nulstille hardwaren, eller for at indstille hardwaren til den anvendelse man ønsker.

Registre

Inde i PIC'en er der en del registre som kan bestemme mange forskellige ting.

Det kan være opsætning af registre i PIC'en til at bestemme en kommunikationshastighed , en tidsværdi eller lignende.

En ting vi faktisk er vant til at initialisere ved hjælp af registre er hvilke ben der skal være input og hvilke der skal være output.

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller - ChatGPT
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML