Arduino til Programmering

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Arduino Logo

Arduino er en kombination af simpel microcontroller baseret hardware, der kan fungere sammen med et relativt enkelt IDE[1]. Disse dele er udviklet i et internationalt miljø, hvor MIT har været en del af det, men meget af det er centreret omkring Italien.

Arduino er baseret på både Open Source og Open hardware, så man kan frit arbejde videre både på hardwaren og softwaren som man har lyst, dog med enkelte begrænsninger inden for Creative Common Licenserne som beskrevet i Arduinos FAQ.

IDE

IDE'et er det man installerer for at kunne programmere Arduinoen. IDE står for Integrated Development Enviornment, altså et integreret udviklings miljø, og det er netop hvad man sidder med når man har installeret Arduino-softwaren og har koblet en Arduino til (f.x. en Arduino UNO som er den vi anvender mest).

Når man har dette koblet op, så kan man gå i gang med at programmere i et C/C++ lignende sprog, hvor man kan gøre rigtigt god brug af de eksempler der kommer med IDE'et.

IDE'et er ikke skrevet fra bunden, men er en vidreudvikling af Processing miljøet[2], og er så kombineret med Arduinoen.

Arduino Hjælp

Der ligger en del hjælp på denne wiki, som mest er rettet mod Teknologi, men man kan starte på Getting Startet siden til Arduino.

En anden måde at finde muligheder er at kigge i kigge i de eksempler der følger med IDE'et, og se hvordan de har løst tingene. Det giver en rigtig god grundlæggende start.

Ud over det er der en rigtig god reference side til Arduino C, hvor man kan finde alle de grundlæggende kommandoer beskrevet.

Arduino moduler

Man kan få mange forskellige moduler der kan kobles til Arduinoen, og en del har vi på lager på Holstebro HTX. De kan ses i listen over Moduler til El-Teknik[3]. Disse moduler anvendes både i Teknologi og i Computer og El-Teknik

Referencer

  1. Download af IDE til udvikling af software
  2. Processing software IDE
  3. Modul oversigt på Holstebro HTX
Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller - ChatGPT
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML