Javascript input

Fra HTX Arduino
(Omdirigeret fra Kategori:Javascript input)
Spring til navigation Spring til søgning

Hvad er Input

Forenklet sagt er input det at brugeren af et program kan påvirke programmet på en eller anden måde.

Det kan være ved at indtaste et tal der indgår i en beregning, det kan være ved at klikke et flueben af, der har en indflydelse på beregningen, og det kan være at man f.x. klikker et sted i programmet.

Input kan også have mange andre former, det kan være at styre noget med piletasterne ved hjælp af keyboard_events eller det at musen bevæges over et objekt, og det fanges med en event-handler

At indlæse tal / tekst i javascript

Eksempel på en prompt input box

Hvis man i et program skal have tal eller tekst ind i programmet så man kan arbejde med det, så er der to enkle måder at gøre det på:

Man kan lave en prompt der giver et lille vindue, hvor man kan foretage sin indtastning. Fordelen ved den metode er at brugeren bliver gjort direkte opmærksom på at der er noget der skal indtastes, og man kan ikke komme videre inden det er indtastet. Ulempen er at når brugeren har indtastet det ønskede og klikket OK, så er visningen af det indtastede væk, så brugeren kan ikke se hvor det er blevet af, med mindre man gør noget i programmet for det.


Eksempel på input text og input button

Man kan anvende et input_text felt, der er et lille felt man kan skrive i. Fordelen ved den metode er at det indtastede bliver stående i feltet, så længe siden ikke opdateres. Ulempen er at brugeren er nødt til at angive at indtastningen er færdig på en eller anden måde - det kan være ved at trykke på en input_button der sender et signal til programmet at der skal ske noget, eller man kan lave mere avancerede teknikker, hvor man sætter et input_filter på så når brugeren trykker retur, så bliver tallet accepteret.

En dropdown menu foldet ud

Valg i en dropdown

Hvis man har en fast liste brugeren skal kunne vælge imellem som input til programmet, så kan man bruge select strukturen i en form, hvor man kan lægge en række options på, der kan have hver deres værdi.


Her i siden ses en dropdown, når den er foldet ud ved at man har klikket på den. Normalt vil den blot vide den øverste del (det der er valgt).


Valgmuligheder med checkbox og radio-button

Eksempel på checkbox


Man kan stille en række valgmuligheder op med en checkbox. Den anvendes til valgmuligheder, hvor brugeren skal kunne vælge flere forskellige ting ud af en række.


Eksemplet her til højre viser udseendet af en chechbox.


Eksempel på radio button


Man kan også stille en valgmulighed op med en radio_button. Den anvendes der hvor brugeren kun må vælge en bestemt mulighed blandt en række muligheder.


Eksemplet her til højre viser udseendet af en radio-button valgmenu.


Specielle input felter

Input felt til password

Med input_password kan man lave en indtastning der ikke viser tegnene, men som stadig indeholder den tekst der tastes - det er typisk til indtastning af kodeord man anvender denne type input.

Hvis man har en større tekst på flere linjer man vil have brugeren til at kunne indtaste, så kan textarea anvendes.

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include