Logik-familie

Fra HTX Arduino
(Omdirigeret fra Kategori:Logik-familier)
Spring til navigation Spring til søgning

Logiske kredsløb vil man normalt sige er komponenter der er opbygget af Gates, som i nogle tilfælde er kombineret til mere sammensatte komponenter, enten som et stykke kombinatorisk logik eller som et stykke sekventiel logik.

Der er dog også en anden måde at skelne logiske kredse på, nemlig ved at kigge på de grundlæggende komponenter som gatene består af.

En af de tidligste logikfamilier var RTL-logik[1][2], der faktisk ikke er til at skaffe i dag, men som giver et godt eksempel på hvordan logik-kredse kan opbygges.
Bygge stenene i en RTL er som navnet Resistor Transistor Logik, altså modstande og transistorer der tilsammen etablerer en logik-funktion.

Den næste logik-familie der faktisk stadig anvendes i dag er TTL-logik[3][4] der består af koblinger af transistorer.

Senere opstod CMOS-logik[5][6] der er opbygget af komplementære MOS-FET transistorer.

Ud over disse er der forskellige afarter af logik-familier, hvor de fleste går ud på at øge hastigheden uden at øge strømforbruget væsentligt som ved HMOS-logik og HCMOS-logik[7]

Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner

Referencer