Scratch for Arduino

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Scratch 4 Arduino logo

Scratch for Arduino er et simpelt programmeringsmiljø, der er lavet til at programmere Arduino Microcontrolleren[1] baseret på det grafiske programmeringssprog Scratch[2]. Scratch for Arduino kaldes S4A i forkortelse[3]

Programmeringsmiljøet

Selve programmeringsmiljøet i S4A består af 4 dele:

  • En computer med USB-port
  • Selve Arduinoen
  • Et program der lægges ned i Arduinoen
  • Et program der installeres på PC'en

Selve Installationen er beskrevet under S4A Installation

Når man Programmerer i S4A skal Arduinoen være tilsluttet computeren og programmeringssproget skal køre på computeren, ellers stopper programmet afviklingen

Begrænsninger i S4A

Når man skal programmere Arduinoen er der taget en del valg, som begrænser hvad man kan i programmeringsmiljøet.

Man kan bl.a. ikke selv bestemme hvad der skal være indgange og hvad der skal være udgange. Det er nærmere beskrevet under S4A begrænsninger.

Måden der programmeres på

Den måde der "skrives" kode på er ligesom ved Scratch at man trækker grafiske blokke ind.

Her er vist et lille eksempel hvor man får udgang nummer 13 til at blinke med en halv Hz:

S4A-blink.png

Programmet kan udtrykkes ved følgende Pseudokode:

Start når der klikkes på det grønne flag
Loop uendeligt
   Tænd udgang 13
   Vent et sekund
   Sluk udgang 13
   Vent et sekund

Måden programmet opbygges på er ved at trække "klodser" ind fra værktøjslinjen og tilrette dem.

De nærmere detaljer ved programmeringen er beskrevet under S4A programmering

Referencer

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller - ChatGPT
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML