Læsevejledning 4t Valgfag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Læsevejledningen her er lavet til et kursus der afholdes som et valgfag for en folkeskole over 2 eftermiddage i uge 8 i 2019 på Holstebro HTX.

Læsevejledningen tager udgangspunkt i materialet her på wikien, der er udviklet for undervisningsministeriet under titlen “Genvejen til Industri 4.0”, og plukker udvalgte dele af materialet for at tilpasse sig målgruppen og det forventede omfang af undervisningen.

Læsningen er i dette valgfag ment som en supplerende del, som kan tilføjes hvis man som deltager ønsker en dybere forklaring, eller hvis man ikke føler at undervisningsformen, som baserer sig mest på det projektorienterede læringsform, giver det ønskede niveau.

Indledende dokumenter

Forside indeholder en indholdsfortegnelse over hele wikien, og giver et overblik over de oprindelige dokumenter og hvad de indeholder, nogle dokumenter anvendes som baggrundsmateriale til undervisningen, resten kan anvendes hvis man vil videre end omfanget af dette kursus.

Overblik sætter scenen for hvad det er vi skal i gang med at arbejde med, og omtaler kort hvordan man kan bruge dette materiale.

Arduino Hardware er primært rettet mod den underviser der skal i gang med at indkøbe Arduino udstyr til en skole, her giver det kun mening at læse det indledende kapitel, ned til "starterkit".

Dokumenter omkring software

Software og Udviklingsmiljø fortæller hvordan man kommer i gang med at bruge den software der bruges til at udvikle programmer med. Her er de første kapitler relevante i første omgang, og de læses faktisk bedst ved at man gør tingene samtidigt med at man læser - det kræver at man har en Arduino til rådighed. Det får I mulighed for.

Det er kun til kapitlet "C-kode" der er relevante i første omgang, det resterende er også relevante for kurset, men vil mest blive taget i brug under kurset, det er noget man lærer mens man programmerer, og kan mest bruges som opslagsværk.

Blink Eksempel viser hvordan man får det første program over i Arduinoen, og det lægger op til at man eksperimenterer lidt med programmet. Hele siden er relevant, men kræver en Arduino for at give mening - lad være med at gå for dybt i koden endnu, den forklares igennem i Programafvikling i Arduinoen.

Serial Monitor fortæller om en teknik der kan bruges senere i fejlfinding, men som også kan anvendes til at give en forståelse af programforløbet. Det er de to første kapitler der er relevante, ned til "Kodeeksempler".

Dokumenter omkring Hardware

Simple Komponenter kan være svært at læse uden at man kan eksperimentere med komponenterne. Få et overblik over de komponenter der omtales ned til "Tælling af tryk på kontakt", spring over kapitlet med “Anvendelse af Shield”, det kommer vi ikke til at bruge. Lad være med at fortvivle over diagrammer - de hører til, men giver først mening når de kommer sammen med noget praktisk.

Forklaring og kodeskrivning

Programafvikling i Arduino giver en forklaring på koden i Blink-eksemplet, og forklarer hvordan software afvikles, hvor det er ned til kapitlet "Interrupt" der er relevante, og er man et legebarn, så kan opgaver nederst på siden være en sjov udfordring, det kræver dog lysdioder og fumlebræt.

Dokumentation med Kode og Flowchart bliver ikke behandlet i kurset, men der anvendes lidt flowchart, så derfor nævnes siden. Det er som sidenavnet siger, mest relevant hvis man ønsker at dokumentere sin kode, hvilket dette kursus ikke har fokus på.

Software og Udviklingsmiljø kunne det være relevant at læse fra "C-kode" til 2. dagen, hvis man ønsker mere forståelse af koden.

Videre læsning

Moduler og Biblioteker er ikke en del af kurset, men kan bruges, hvis man vil videre med fx at sætte et display på Arduinoen. Her er det kun ned til "Andre grundlæggende moduler" der er relevant, men teknikken omkring moduler er vigtig, hvis man vil have Arduinoen til at lave sjovere ting.

Tid og Samtidighed i Software er ikke relevant i dette kursus, hvor der kun bruges lidt delay til at få fornuftig program-opførsel. Normalt vil det kun være ned til "millis()" der giver mening for de fleste. Ønsker man dybere kendskab til brug af tids-bestemmelse vil det være en god ide at få en forståelse for de næste kapitler ned til "Interrupt".

Systemdokumentation indgår ikke i kurset, men det kan være rigtigt godt at orientere sig i hvis man ønsker at få mere kendskab til elektronikken omkring Arduinoen og at kende til dokumentationsteknikkerne man bruger i forbindelse med den.

Alle de resterende dokumenter er selvfølgelig også interessante og relevante, jo dybere man kommer i arbejdet med Arduinoen, men på et 4 lektioners kursus når vi nok ikke til det.

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Oprindelige Dokumenter PDF-Version - Forfattere
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag