Javascript strukturer

Fra HTX Arduino
(Omdirigeret fra Løkke)
Spring til navigation Spring til søgning

Ethvert programsprog består af forskellige programstrukturer, der i de grundlæggende strukturer opfører sig meget ens.

Der er selvfølgelig også strukturer der er specielle fra sprog til sprog, alt efter hvilke programmeringsmiljø sproget anvendes i.

De grundlæggende strukturer

Det er de grundlæggende strukturer der styrer program-afviklingen, og bestemmer hvordan programmet skal opføre sig.

Forgreninger

Der er to grundlæggende forskellige forgreningsstrukturer der har hvert deres anvendelsesområde.

if sætningen

En if-sætning kan afvikle en del af koden, hvis en betingelse er opfyldt, og lade være hvis den ikke er opfyldt.

if med else

En if med else er en udvidelse af if-sætningen.

En if-else-sætning kan afvikle en del af koden, hvis en betingelse er opfyldt, og end del af koden hvis den ikke er opfyldt.

else-if struktur

En else-if struktur er en videre udvidelse af if med else.

Udvidelsen består i at den kan skelne mellem en række forskellige områder og udføre hver sin kode alt efter hvilket område det er i. Man har selv ansvaret for at områderne giver mening, men hvis man følger en bestemt struktur, så er det en god måde at strukturere på.

switch-case

En switch-struktur kan skelne mellem en række diskrete værdier, altså værdier som 1, 2, 3, 4 eller a, b, c, d, hvor den kan udføre noget forskelligt for hver værdi.

Switch-sætningen kan ikke dele noget op i områder f.x. 1-10 11-50 eller endnu værre 1.5 - 3.7. Det ligger i måden den er opbygget på. Her vil man i stedet anvende en else-if struktur.

betingelses-sætning

En speciel sætning, som ikke er en egentlig struktur, men som kan tilskrive noget forskelligt til en variabel, ud fra en betingelse.

I programmerings-sprog kaldes den normalt for en conditional-sætning.

Løkker

Der findes flere forskellige programstrukturer der samlet betegnes som løkker.

En løkke er en gentagelse af en del af koden - de forskellige typer løkker er givet ved deres betingelser for hvornår løkken slutter.

for løkken er til løkker der har et fast start- og slut-punkt, og stepper med et fast interval.

for in løkken er en speciel variant af en for løkke, hvor den gennemløber en variabel med index til alle elementer der er i et array.

while løkken er en løkke der fortsætter indtil en betingelse ikke længere er opfyldt. Det lidt specielle er, at hvis betingelsen ikke er opfyldt fra starten, så afvikles koden ikke.

do-while er en speciel version af while, men som altid afvikles mindst en gang.

break i løkker kan afbryde løkkens afvikling før den ellers ville gøre det.

continue i løkker kan afbryde det aktuelle gennemløb af løkken et sted i koden, og fortsætter i toppen af løkken med næste værdi.

Funktioner

En funktion en en naturligt afgrænset kodedel, der kan løse en opgave.

Funktioner kan gøre det let at genbruge en kodedel, eller man kan lave en funktion hvis opførsel der er afhængig af parametre man sender til funktionen.

Endelig kan en funktion give en returværdi, så man kan få den til at opføre sig som en matematisk funktion, som f.x. sin(x).

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include