MySQL

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

MySQL står for My Simple Query Language. Det er et sprog der bruges til at kommunikere med en database.
Disse databaser fungerer som en slags tabeller, det gør det nemt at visualisere dem. MySQL databaser bruges ofte i forbindelse med hjemmesider til at opbevare informationer om registrerede brugere, køb, e-mails modtaget af en maskine, men bruges også sommetider i forbindelse med spil til at gemme lister over banlyste spillere eller som en slags logbog.
En MySQL database består af følgende:

- En database
- Tabeller inde i databasen
- Rækker og kolonner i en tabel
- Data

Som navnet antyder er MySQL ret simpelt og lægger sig tæt op ad engelsk. Hvis man for eksempel gerne vil se hvad der befinder sig i tabellen "tabel" kan du skrive:

SELECT * FROM tabel

Stjernen er et wildcard og betyder alle.
Man skriver først at den skal vælge noget data og sende det, det er SELECT.
Derefter siger man hvilke kolonner man gerne vil have data fra, vi har valgt alle.
Så skriver man hvilken tabel det skal komme fra med FROM.
Til sidst kan man bede om kun at få rækker hvor der står noget bestemt i en kolonne. Dette kan gøres med WHERE:

SELECT * FROM tabel WHERE navn=jens

Denne forespørgsel vil altså kun sende rækker fra tabellen hvor der i feltet under navn indeholder jens. Altså vil du få en liste over informationer på alle i databasen der hedder jens.

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller - ChatGPT
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML