Polling

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Polling er en teknik der normalt anvendes i microcontrollere, men det kan principielt også være tankegangen i andre programmer.

Princippet i polling

Princippet i polling er meget simpelt, og det hænger sammen med den måde man opbygger sit styresystem i microcontrollere.

Styresystemet er baseret på at man looper hurtigt rundt, helst så hurtigt, at brugeren ikke opdager at der er en ventetid.

Det at polle er så at man hver gang man kommer rundt i loopet, så spørger med de ting man skal holde øje med, om der er sket en ændring. Det kan være om der er tastet på en tast, om der er sket noget på en indgang, om der er kommet noget seriel kommunikation eller hvad der nu er vigtigt i programmet.

Ideen i polling sammen med det simple styresystem er, at brugeren ikke ser at der spørges på mange ting efter hinanden, men at det ser ud som om tingene foregår samtidigt.

Polling i Arduino

Når man arbejder i Arduino, så ved man, at man skal lave indstillinger i setup(), og det der hele tiden skal udføres placeres i loop().

Betingelsen for at få det til at fungere som polling er at man undgår delay, men at man i stedet tjekker på om der skal gøres noget ved de forskellige ting programmet skal håndtere, og hvis der ikke er, så går man videre i programmet.

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller - ChatGPT
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML