Returværdi

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Hvordan anvendes en prompt

Hvis man i en funktion har defineret flere forskellige variabler, kan return bruges, til at definere hvilken værdi i funktionen der skal retuneres. Eksempel:

 function gange(); {
	var a = 2
	var b = 3
	var c = a*b
 	return c;
 }
 
 document.write(gange());

Funktionen "gange" indeholder tre forskellige variabler, a, b og c. "return c" fortæller computeren at det er denne [[variabel] og ikke de andre, som funktionen skal retunere.

document.write linjen nederst både kalder funktionen og udskriver den værdi funktionen retunerer på websiden.

return true/false

return false kan f.eks. bruges i forbindelse med et html link tag, hvor man vil have en funktion udført, når man klikker på linket, i stedet for at blive videreført til websiden eksempelvis.

 function link() {
 	alert("Du bliver ikke ført videre");
 }

 <a href="http://www.hjemmeside.dk" onClick="link(); return false;">Click her</a></p>

Funktionen "link()" får en dialogbox til at poppe op idet man klikke på html linket.

"return false" gør, at det kun er funktionen der bliver udført uden at brugeren bliver ført til linkets hjemmeside.

Hvis man i stedet vil have en funktion udført (eksempelvis en alert boks) før man klikker på linket og først derefter bliver videreført til en anden hjemmeside, skriver man bare "return true" i stedet for false.

Dette gør, at link taget ikke bliver deaktiverert, men bliver først aktiveret efter at man har klikket "OK" i alert boksen.

Eksempel:

 function link() {
 	alert("Du bliver ført videre");
 }

 <a href="http://www.hjemmeside.dk" onClick="link(); return true;">Click her</a></p>

Funktionen "link()" får en dialogbox til at poppe op idet man klikke på html linket.

Eksempel på anvendelse af return

Koden gør, at når man klikker på html linket popper der en alert boks op, hvor man bliver bedt om at bekræfte at man vil videreføres til en anden hjemmeside.

Klikker man "JA" vil man blive videreført. Klikker man nej forsvinder alertboksen og man forbliver på siden.

 <html>
 <head>
 <title></title>
 </script>
 </head>
 <body>
     <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index" onClick="return confirm('Click OK for at blive videreført til en anden hjemmeside');">Hjemmeside link </a></p>
 </body>
 </html>
 

confirm funktionen er en funktion i stil med alert, men confirm gør som navnet antyder, brugeren nødt til at vælge at clicke "OK" eller "Annuller".

Igen gør return her, at confirm funktionen bliver udført før linket sender en videre.

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller - ChatGPT
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML


Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include