Sandhedstabel

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En sandhedstabel kan angive hvordan et kredsløb, en gate eller en IC fungerer.

På input-siden angiver man med logisk Høj-Lav angiver man hvilke påvirkninger der skal ind på kredsløbet, og på output-siden angives hvad kredsløbet giver/skal give ud.

Princippet i en sandhedstabel

Det er vigtigt at man i sin sandhedstabel får angivet alle muligheder for input på kredsløbet, så normalt er det en god ide at være systematisk omkring opstillingen af inputtene. Det kan være smart at sætte det op som binære tal, som vist i nedenstående eksempel, hvor F og G blot er eksempel på hvad der kan stå som output.

Input Output
C B A F G
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 1 0
1 1 1 1 0

Sandhedstabeller til Kombinatorisk logik

Den ovenstående sandhedstabel viser en klassisk kombinatorisk sandhedstabel, hvor alle muligheder på indgangene definerer alle muligheder på udgangene.

Det der er karakteristisk for den kombinatoriske sandhedstabel er, at med en bestemt kombination af 0 og 1 på indgangene, så vil man altid kunne angive om der skal være 0 eller 1 på udgangene.

Man kan godt have kredsløb med kombinatoriske egenskaber, hvor det ikke betyder noget hvordan udgangene står. Her kan man angive X som angiver at det er lige meget om det er 0 eller 1, og det kan man så tage med eller undlade at tage med, når man reducerer sit logiske kredsløb.

Sandhedstabeller til Sekventiel logik

Når man arbejder med sekventiel logik, så betyder tilstanden inde i den login man arbejder med også noget, da der typisk er en eller anden form for hukommelse i den sekventielle logik.

Det betyder også at man kommer til at få en del flere forskellige symboler ind i sandhedstabellen. Der er stadig 0 og 1, men nu kan X også forekomme på indgangen, hvor det betyder at niveauet ikke har nogen betydning.

På indgangen, som typisk hedder clock, kan der også forekomme et niveau-skift, som typisk vises med PositiveGoing.png der betyder at det der sker på udgangen er ved et skift fra 0 til 1 (positivt gående skift) eller NegativeGoing.png der betyder at det der sker på udgangen er ved et skift fra 1 til 0 (negativt gående skift).

På udgangen kan der så stå Q, hvilket så betyder at den udgang det viser får det niveau som Q stod på før clock-pulsen kommer. Det er tit for at angive at udgangen bliver stående på det samme, men det kan også være at den inverterede udgang nu har samme niveau som Q havde før.

Et eksempel på en sandhedstabel for en Flip-flop kunne se ud som følger:
DFFsandhed.png


Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner