Schmitt-trigger

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Schmitt-triggeren er en komponent eller en opstilling, som kan lave et analogt signal om til et klart digitalt signal.

Problemet med at tolke et analogt signal som et digitalt niveau er at signalet omkring skiftepunktet vil give flere skift, hvis der bare er den mindste smule elektrisk støj på signalet, så det man gerne vil tolke som et skift fra høj til lav eller fra lav til høj bliver til mange skift.

Funktionsmåden illustreret ved signaler

En simpel buffer der omformer at analogt Signal til et digitalt signal vil skifte udgangen på et bestemt niveau, som det er illustrere i følgende figur:

Analogt Signal omformet til et digitalt signal uden hysterese
Analogt Signal omformet til et digitalt signal uden hysterese

Som det ses på figuren herover, så skifter udgangen på samme niveau, så et udsving mens signalet er højt på indgangen vil give et ekstra signal på udgangen, fordi der er små udsving på signalet på indgangen.

Schmitt-triggeren har to niveauer der indgår i skiftet, et Upper Threshold og et Lower Threshold. Hysteresen defineres som forskellen mellem Upper Threshold og Lower Threshold.

Inden udgangen har skiftet, så skal indgangssignalet op over Upper Threshold før der sker et skift på udgangen. Når skiftet er sket, så skal indgangssignalet ned under Lower Threshold før der skiftes tilbage.

Dette er illustreret på følgende figur:

Analogt Signal omformet til et digitalt signal med hysterese
Analogt Signal omformet til et digitalt signal med hysterese

Schmitt-trigger som komponent

Som en typisk digital komponent kan man få en schmitt-trigger som en CMOS kreds fx. en CD40106[1]

Komponent-symbolet ser ud som vist her:

Schmitt-trigger symbol
Schmitt-trigger symbol

Denne type schmitt-trigger er samtidigt inverterende.

Det interessante er hvilke niveauer schmitt-triggeren skifter ved. Det kan aflæses i databladet[1], som det er vist her:

Schmitt-trigger udsnit af datablad
Schmitt-trigger udsnit af datablad

Her ses at ved 5V forsyning ligger Upper threshold på 3,6 V og Lower threshold ligger på 1,4 V - det giver en hysterese på 2,2 V. Der ses også at der er ret store variationer, så hysteresen kan være helt nede på 1,0 V og den kan være oppe på 3,6 V - det er dog garanteret i hele temperaturområdet.

Konstruktion af Schmitt-trigger

For at kunne styre Upper threshold og Lower threshold mere præcist, så kan man konstrurere en Schmitt-trigger med en operationsforstærker.

Niveau detektor

For at forklare konstruktionen af en Schmitt-trigger, så er det lettest at forklare en niveau detektor først.

Niveaudetektoren har funktionen som illustreret øverst på siden, hvor der ikke er hysterese.

Konstruktionen laves med en operationsforstærker og en spændingsdeler koblet op på følgende måde:

Niveau detektor uden hysterese
Niveau detektor uden hysterese

Spændingsdeleren lavet af R1 og R2 giver en 2,5 V spænding ud fra de 5V og at der anvendes to ens modstande.

Ved at sende input-spændingen ind på minus-indgangen, så vil udgangen være høj når input-spændingen er under de 2,5 V og den vil blive lav, når spændingen komme over de 2,5 V.

Schmitt-trigger

Ideen i at lave Schmitt-triggeren er at der indføres en hysterese. Denne Hysterese laves ved at koble udgangs-signalet tilbage til plus-indgangen på operationsforstærkeren, således at spændingen i spændingsdeleren ændrer sig, afhængigt af hvad der er på udgangen.

Konstruktionen er lavet på følgende måde:

Schmitt-trigger med hysterese
Schmitt-trigger med hysterese

Når indgangs-spændingen er lav, så vil udgangen af operationsforstærkeren trække spændingen fra spændingsdeleren opad (op på Upper threshold), og så skal indgangs-spændingen op over dette niveau, for at udgangen skifter til et lavt niveau. Det lave niveau vil så trække spændingen fra spændingsdeleren nedad (ned på Lower threshold), så når skiftet er sket, så skal indgangs-spændingen ned under dette lavere niveau for at udgangen kan gå høj igen.

Niveauerne bliver nu lidt sværere at regne på, da forsyningsspændingen på 5V indgår, men også de to udgangsspændinger (høj og lav) fra operationsforstærkeren indgår i beregningerne.

Et eksempel hvor man ønsker Upper threshold på 3V og Lower threshold på 2V er beregnet i følgende mapleark.

Beregning på Schmitt-trigger med hysterese
Beregning på Schmitt-trigger med hysterese

Udgangsspændingerne er taget fra operationsforstærkerens datablad[2] og fra typiske erfaringsværdier, hvor VOL er 0,005V og VOH er 3,7V

Referencer

  1. 1,0 1,1 Hex inverting schmitt-trigger CMOS kreds
  2. LM324 datablad


Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner