Semikolon

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Hver kommando i C skal afsluttes med et semikolon. Hvis man glemmer semikolonet kan programmet ikke kompileres og man får en syntaksfejl.

Dette er nok den mest forekommende programmeringsfejl...

Visning af fejl i Arduino

Hvis man udelader et semikolon i sin Arduino-kode, som det er vist her, så vil der komme den viste fejlmelding når man forsøger at uploade koden, eller bare verificerer den. Har man en fejl af denne type, så vil koden slet ikke blive oversat, og kan dermed heller ikke testes inden man har rettet fejlen.

Fejlvisning ved manglende semikolon i Arduino
Fejlvisning ved manglende semikolon i Arduino

Semikolon i javaScript

Syntaksen i javaScript er meget lig den grundlæggende C-syntaks. Det er derfor god praksis at bruge semikolon i javaScript, men det er ikke påkrævet som i C.

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML