Serial software

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Det grundlæggende omkring seriel kommunikation er beskrevet under seriel port.

serial_software.jal

Som de fleste generelle moduler, der er med i jalpack, så bygger det på at man sætter nogle ting op inden man includer filen, og så kan man anvende de procedurer der er i modulet

Softwaren ligger i jalpack/lib.

Ting der skal sættes op inden include

Inden man includer filen der definerer hvordan der skal kommunikeres, og som indeholder alle rutiner, så skal man sætte nogle ting op:

alias   serial_sw_rx_pin  is pin_a5   -- Serial Receive pin
alias   serial_sw_tx_pin  is pin_a4   -- Serial Transmit pin

pin_a5_direction = input  -- Define input and output
pin_a4_direction = output

const serial_sw_baudrate = 9600

Pin definitionerne angive hvilken pin der skal modtages på, og hvilken pin der skal sendes på. Dette kan vælges helt frit. Man skal blot huske også at rette direction benene op.

Baud-rate (eller bits pr. sekund) kan vælges rimeligt frit. Hvis det sættes for hurtigt, så kan processoren få svært ved at følge med til tjekke for modtagelsen, og dermed virker modtagelsen ikke (man får startet inde midt i karakterer).

Anvendelse af modulet

Efter at have defineret tingene omkring porten, så skrives blot

-- Opsæning som beskrevet i andet afsnit
include serial_software

Herefter kan der sendes og modtages karakterer.

Modtagelse af karakterer

I main-loopet (forever-loopet) kan mansom følger:

  if ser_sw_read(temp) then
   -- Anvend den modtagne byte temp til noget fornuftigt
  end if

Det er vigtigt at der tjekkes meget ofte i koden og få gang i modtagelsen. Hvis man f.x. kommunikerer med 1200 Baud vil man skulle tjekke mindst to gange i en startbit, altså minimum for hver 0,4 ms, da man ellers vil kunne komme forkert ind på en startbit.

På grund af denne begrænsning er der også en anden procedure der venter på starten af bitten:

  ser_sw_read_wait(temp)
  -- Anvend den modtagne byte temp til noget fornuftigt

Denne anvendelse ser måske enklere ud, men den har den store ulempe, at den låser indtil der kommer en karakter, og det endda med interruptet slået fra, så hvis der ikke kommer en karakter, vil den aldrig komme videre med resten af programmet.

Sending af karakterer

Det at sende en karakter er meget simpelt, da man blot skriver

  serial_sw_write(char)

Sendingen vil ikke returnere inden hele byten er sendt afsted.

Sending og modtagelse som Pseudovariable

Der ligger også rutiner der implementerer sending og modtagelse, så det ligner variabler. Det anvendes på følgende måde:

  serial_sw_data = Temp -- Sender variablen Temp
  Temp = serial_sw_data -- Modtager en byte og placerer den i Temp
  -- Gør noget fornuftigt med det modtagne
  Temp = serial_sw_data -- Modtager en ny byte og placerer den i Temp

Man skal være opmærksom på at det ikke er normale variabler. Hver gang man læser i variablen, så læses der faktisk en ny byte fra den serielle indgang.

De har stadig samme ulemper, at programmet standser afviklingen indtil byten er sendt, og den stiller sig til at vente på der kommer en byte, og den låser hvis der ikke kommer en byte.

Logik Begreber
Gates AND-gate - OR-gate - NOT-gate - NAND-gate - NOR-gate - XOR-gate - XNOR-gate - Inverter-gate - Schmitt-trigger
Flip-flop RS-flip-flop - D-flip-flop - JK-flip-flop - Latch - Toggle-flip-flop
Sekventiel logik Flip-flop - Multivibrator - Astabil Multivibrator - Monostabil Multivibrator - Digital tæller - Binær counter - BCD-counter - Skifteregister - Bistabil Multivibrator
Logiske grundbegreber Kombinatorisk logik - Binære tal - Hexadecimal - BCD - Talsystemer - Sandhedstabel - Pull-down - Pull-up - 7-segment-display - Binær Adder - Binær comperator - Logisk Dekoder - HEX-fil
Logisk Reduktion Boolesk Algebra - De Morgan - Karnaughkort - Karnaughkort udlæsning - Automatisk reduktion
Hukommelse RAM - ROM - PROM - EPROM - EEPROM
Logik-familier CMOS-logik - TTL-logik
Seriel Kommunikation Arduino Bluetooth - Baud - Handshake - I2C - I2C Adresser - I2C Bus - I2C Generelt - RS-232 - Serial hardware - Serial hw int cts - Serial software - Seriel port - UART
Generelt Digital-bogen - Digitale Input - Konverter - PWM - Schmitt-trigger - Simulering - Pulsplaner


Moduler på Holstebro HTX
Tastaturer Displays AD-konvertering I/O-ekspander Serielt Interface Færdige Andre
RC-tast - AD-tast - M_tast ALCD - LCD ADC_holst - ADC
mcp3201 - mcp3208
input - output Seriel_holst - Serial hardware
Serial hw int cts - Serial software
Stepmotor - RFID
RGB - RF-link - Afstand
Humidity - Analog temp - Dig temp
Accelerometer
Rotary Encoder

Oversigt over Hardware Moduler på Holstebro HTX