Setup()

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

I et hvert Arduino program skal der være en funktion ved navn setup(), som opbygges som vist her:

void setup() {
   // Kode til initialisering
}

Initialisering

Denne specielle initialiseringsfunktion bliver kørt en gang, når Arduinoen startes eller resettes. Initialisering er et programmeringsbegreb, der betyder at sætte betingelserne op for programmet, så det starter korrekt.

Initialiseringskoden til Arduino-programmer kan typisk sende en velkomst-hilsen på den serielle port, rense et display og sætte digitale ind og udgange korrekt op.

void setup() {
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  Serial.begin(9600);
  // make the pushbutton's pin an input:
  pinMode(pushButton, INPUT);
}

setup() i Processing

På samme måde som i Arduino, så har Processing en setup() funktion som bliver kørt én gang, når programmet starter, men til forskel fra Arduino, så kan den udelades, men det er typisk her man vil initialiser forskellige ting som fx skærmstørrelsen.

void setup() {
  // Koden der afvikles en gang, når programmet startes
  size(480, 360);
  background(80);
  frameRate(60);
  strokeWeight(2);
}
Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML