Struktur eller Arkitektur

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Struktur eller arkitektur er en model af de hardware og/eller software elementer, som indgår i løsningen. Til dette bruges blok diagrammer, som på bedste vis visualiserer elementerne og deres sammenhænge. Eksempler på dette kan være et hardware blokdiagram, der viser hvilke sensorer og processorer der indgår. Det kan også være et blokdiagram der viser hvorledes forskellige software dele hænger sammen. Typiske eksempler på software arkitektur er Client Server arkitektur, 3-lags arkitektur (Præsentationslag, Logiklag og Datalag) eller MVC design (Model, View og Control). Blok diagrammer understøttes af forklarende tekst i en rapport.

Eksempel på 3 lags arkitektur med brug af web teknologi

Figur 6. Blokdiagram over 3-lags arkitektur med brug af web teknologi

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Oprindelige Dokumenter PDF-Version - Forfattere
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag