Syntaks

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Begrebet syntaks dækker over den grundlæggende måde et sprog er opbygget på.

Syntaks[1] angiver hvordan dele af sproget kan sammensættes, så det er korrekt i sprogets sammenhæng. Syntaks kan generelt anvendes omkring alle sprog, men der hvor man oftest taler om det er i forbindelse med programmeringssprog fordi de normalt skal følge en stram syntaks.

Det første det sker når en kode skal afvikles/oversættes er at syntaksen tjekkes igennem, og hvis syntaksen ikke er i orden, så vil koden ikke kunne afvikles/oversættes, og der vil komme en syntaks-fejl.

Syntaksfarvning

I de fleste editorer til at skrive program-kode og HTML anvendes syntaksfarvning, der gør at forskellige elementer i koden farves forskelligt, så det bliver nemmere at se om koden er skrevet i den korrekte syntaks.

Syntaks-tjek

I de forskellige programmeringssprog er det forskelligt på hvilket tidspunkt der kontrolleres for syntaksen.

Fortolker-sprog

Et sprog der afvikles i et fortolket sprog der fortolkes hver enkelt linje kode for sig når den afvikles. Det betyder at fortolkeren først finder syntaks-fejl efterhånden som koden afvikles.

I et fortolkes sprog kan man altså godt have en syntaksfejl i programmet (fx er kode der ikke er defineret) og alligevel få udført den del af koden der ligger før dette.

Eksempler på fortolkede sprog er Basic og javaScript.

Compilerede sprog

Eksempler på compilerede sprog er C til Arduino, Turbo Pascal, C#.

Referencer

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML