Test

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Uanset hvilket produkt man fremstiller, så er test en central del i udviklingen.

El-tekniske produkter

Det er her vigtigt at man gør sig sine produktkrav klart, så man ved hvad produktet skal kunne, og dermed hvad man skal teste.

Det er vigtigt at man gennemtænker hvordan man vil gennemteste sit produkt, så man sikrer sig at man faktisk overholder produktkravene, hvis produktet ellers kommer igennem testen - det at opstille en testprocedure kan faktisk også være med til et klargøre hvad produktkravene egentlig er.

Programmerings produkter

Uanset hvilken form for program man laver, så vil det indeholde en funktionalitet, som gerne skulle være specificeret i en række funktionskrav.

Igen skal der testes om programmet opfylder de krav der er stillet til det.

Større og mere komplekse programmer kan evt. testes ved hjælp af Tænke Højt Test, hvilket kan være med til at forbedre programmets usability.

Hjemmesider

Det at teste hjemmesider er i dag en hel disciplin for sig, hvor Tænke Højt Test er en af de mest udbredte metoder til test af usability på hjemmesider.

Programmering
Programmeringsbegreber Initialisering - Sekvens - Algoritme - Hexadecimal - Det Binære Talsystem - HEX-fil - ASCII - Interrupt - Events - Styresystem - Autocomplete - Selvstudie Programmering - Hour Of Code - Stepwise Improvement - Syntaks - Prog-links - Microcontroller - ChatGPT
Grundlæggende C C float - C double - C-løkker - Datatyper - Konstanter - Regnearter - Funktioner - Return - Returværdi - Rekursion - Semikolon
Variabel Typer boolean - byte - int - unsigned int - word - long - unsigned long - short - float - double - char - unsigned char - string - char array - String - object - Array - 2-dimensionelt Array - void
Program-klassikere Polling - State-machine - Trykknap - Forkant - Bagkant - Prel
Arduino Arduino til Programmering - C til Arduino - Programmering Shield - Arduino PC-software - Arduino Udviklingsmiljø - Arduino Pin Library - Funktion - Arduino Seriel - Arduino String - Arduino String Split - Arduino StateChangeDetection - setup() - loop() - Compilerdirektiver - Asynkron kommunikation - millis() - micros() - Scratch for Arduino - Send fra Arduino til Excel - [[]] - [[]]
Processing Grafik i Processing‎ - Keyboard i Processing - Mus i Processing‎ - Tid i Processing‎ - Draw() - Setup() - Tal Input til Processing - Syntaksfarvning - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino
javaScript Javascript input‎ - Javascript output‎ - Javascript strukturer‎ - Javascript syntaks‎ - Tid i javaScript - Objekt‎ - AJAX
Serverprogrammering PHP - MySQL - Task Scheduler - WeMOS
PIC JAL - [[]]
Scratch for Arduino S4A Installation - S4A programmering - S4A undervisningsforløb - S4A begrænsninger
Program Dokumentation Algoritme - Flowchart - Pseudokode - Datastruktur - Dataabstraktion - Pulsplaner - Program-kommentar - Teori - Test - UML