Arduino Analog

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Arduinoen kan operere med analoge spændinger på forskellig vis.

Analoge output

Arduinoen kan ikke levere et analogt output direkte, men kan ved at lave et PWM-signal lave noget der i mange tilfælde kan bruges som et sådant.

De udgange der kan anvendes til analogt output er de digitale udgange, hvor det kun er nogle af dem der kan det - de er markeret med ~ på boardet:

Arduino UNO Rev. 3 Analoge udgange i de Digitale I/O
Arduino UNO rev. 3 Analoge PWM-udgange markeret med ~ udgang 3, 5, 6, 9, 10, 11

Koden til det analoge output er gennemgået under PWM på Arduino.

Analoge indgange

Der er 6 analoge indgange på Arduinoen som vist her:

Arduino UNO Rev. 3 med analoge indgange
Arduino UNO rev. 3 med analoge indgange

Koden til de analoge indgange er beskrevet under Analoge indgange.

Analog reference

Den analoge reference angiver hvilen spændning de analoge indgange skal konverteres i forhold til, altså hvilket spændings-område der skal oversættes til 0-1023 ved den analoge konvertering.

Alle de analoge indgange følger den samme analoge reference.

Man kan indstille hvilken analog reference der skal anvendes ved hjælp af analogReference()[1].

Som standard er referencen 5V fra forsyningen.

Der er følgende muligheder på Arduino UNO:

Parameter Betydning
DEFAULT Den analoge reference er forsyningen på 5V
INTERNAL Der anvendes en intern 1,1V reference, så indgangene bliver mere følsomme (mindre opløsning)
EXTERNAL Den analoge reference kommer fra AREF benet på arduinoen

Referencer


Arduino Elektrisk
Arduino Input Input - Input Høj-Lav - Input Strøm-Spænding - Input med intern Pull Up - Analogt - Analogt Input - Analog indgang - Arduino Reference Input - Input Tidsforhold - Specielle Input
Arduino Output Output - Output Høj-Lav - Output Strøm-Spænding - Analogt Output - Output Tidsforhold
Arduino Tidsforhold Arduino Reset Tid - Arduino setup() Tid - Arduino loop() Tid - Arduino Interrupt Tid - Arduino Tidsforhold Variabeltyper - Arduino Tidsforhold Sprogstrukturer - Input Tidsforhold - Output Tidsforhold - Serielle Tidsforhold