Arduino Analogt Input

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Redigeres af Anders og Tobias.

Arduino UNO har 6 analoge indgange. De er markeret med et "A" foran deres portnumre, som går fra A0 til A5. Disse indgange bruges til at måle spænding på mellem 0 og 5 volt.

Værdier

I modsætning til digitale input, som kun kan have to værdier: høj og lav, kan analoge input have værdier svarende til hvilket talsystem Arduionen benytter sig af. Fordi Arduinoen typisk bruger et 10-tals system, kan analoge input have en værdi fra 0 til 1023.

Eksempel

I dette eksempel bliver der opstillet et simpelt system der får en LED til at blinke med varierende hastighed. En værdi findes fra et potentiometer, og denne værdi bestemmer hvor lang tid der går mellem at LED'en tændes og slukkes.

Kode

I følgende eksempel er der brugt et simpelt program med en simpel kode:

void setup() {
 // Sætter LED'en (ledPin) som et output:
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
 // Læser værdien fra sensoren:
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 // Tænder for LED'en:
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
 // Forsinker programmet i <sensorValue> millisekunder:
 delay(sensorValue);
 // Slukker for LED'en:
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 // Forsinker programmet i <sensorValue> millisekunder:
 delay(sensorValue);
}

Referencer


Arduino Elektrisk
Arduino Input Input - Input Høj-Lav - Input Strøm-Spænding - Input med intern Pull Up - Analogt - Analogt Input - Analog indgang - Arduino Reference Input - Input Tidsforhold - Specielle Input
Arduino Output Output - Output Høj-Lav - Output Strøm-Spænding - Analogt Output - Output Tidsforhold
Arduino Tidsforhold Arduino Reset Tid - Arduino setup() Tid - Arduino loop() Tid - Arduino Interrupt Tid - Arduino Tidsforhold Variabeltyper - Arduino Tidsforhold Sprogstrukturer - Input Tidsforhold - Output Tidsforhold - Serielle Tidsforhold