WeMOS Interrupt

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Redigerer WeMOS Interrupt Spring til navigation Spring til søgning

WeMOS WiFi Processor
WeMOS Server Connection - Simpel Server - Flere SSID - ESP8266 - Watchdog - Interrupt
Anvendelse LED-eksempel - AD-eksempel - Mail - POST metode - Web Publicering

Interrupt er grundlæggende noget der afbryder den kode der bliver afviklet, for at afvikle en lille stump kode, som servicerer den hændelse der har afbrudt den kørende kode. Det kan kan fx. være at der er modtaget en seriel karakter, hvor interruptet så sørger for at lægge karakteren i en buffer, så harwaren er klar til at modtage en ny karakter.

Anvendelse af interrupt på WeMOS

På WeMOS vil Arduino-systemet håndtere ting som tids-interrupt til at styre millis() og micros() samt den serielle port, så det giver ikke mening at arbejde med disse.

Man kan måske finde ekstra tids-interrupts, hvis man kan finde dokumentation til hvordan man kobler det op.

Der hvor interrupt er særligt relevant er på pins, hvor man kan få softwaren til at reagere på noget der sker elektrisk på en ben.

Interrupt modes på pins

Når man angiver at et ben skal sættes op til interrupt, så skal man samtidigt sætte op hvordan benet skal reagere, og her er der 5 forskellige muligheder, som beskrevet i følgende tabel[1].

Mode Beskrivelse
RISING Interruptet sker på en stigende kant på benet
FALLING Interruptet sker på en faldende kant på benet
CHANGE Interruptet sker på både stigende og faldende kanter på benet
LOW Interruptet sker når benet er lavt - kan være farligt, da det kan give mange interrupts
HIGH Interruptet sker når benet er højt - kan være farligt, da det kan give mange interrupts

Det er ikke testet om denne mulighed virker i WeMOS

Pins der kan modtage interrupt

I nedenstående tabel er der angivet hvile ben på WeMOS'en der kan håndtere interrupt.

WeMOS ben Ben nummer Særlige forhold
D0 16

Kan ikke håndtere interrupts

D1 5

Anvendeligt til interrupt

D2 4

Anvendeligt til interrupt

D3 0

Kan ikke anbefales til interrupt

D4 2

Kan ikke anbefales til interrupt

D5 14

Anvendeligt til interrupt

D6 12

Anvendeligt til interrupt

D7 13

Anvendeligt til interrupt

D8 15

Er ikke anvendeligt til interrupt

A0 A0

Analogt intupt, ikke til interrupt

TX 1

Serial TX. Anvendes til Serial Monitor

RX 3

Serial RX. Anvendes til Serial Monitor

Kode der kan håndtere pin interrupt

Grundlæggende, så er det samme kode man anvender i WeMOS, som man vil anvende i en normal Arduino UNO[2]

En ting der er værd at bemærke er, at det er vigtigt at anvende digitalPinToInterrupt funktionen, da ben-nummeret og interrupt-nummeret ikke er det samme - det sker i den sidste linje i setup() som den ene parameter til attachInterrupt.

Programmet skifter niveauet på en pin forbundet til den indbyggede LED på alle kanter, og tæller en variabel op. I hovedkoden skrives til LED'en og der skivet ud hvor mange kald der har været til interrupt rutinen.

const byte interruptPin = D2;
const byte ledPin = D4;
byte state = LOW;
int intCount = 0;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
}

void loop() {
 Serial.println(intCount);
 digitalWrite(ledPin, state);
 delay(300);
}

// https://randomnerdtutorials.com/interrupts-timers-esp8266-arduino-ide-nodemcu/
ICACHE_RAM_ATTR void blink() {
 state = !state;
 intCount++;
}

Funktionen blink() er den der kaldes hver gang der kommer et interrupt. I WeMOS skal denne funktion ligge i den statiske RAM for at fungere[3]. Dette sker ved at sætte ICACHE_RAM_ATTR foran deklarationen af funktionen, som det er vist i koden.

Referencer

 1. attachInterrupt i afsnittet Parameters
 2. attachInterrupt afsnittet Example code
 3. Interrupt på en ESP8266

Resumé: Dette er en mindre ændring Overvåg denne side Bemærk venligst at alle bidrag til Holstebro HTX Wiki er at betragte som udgivne under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (se Holstebro HTX Wiki:Ophavsret for detaljer). Hvis du ikke ønsker at din tekst skal udsættes for nådesløse redigeringer og at den kan blive kopieret efter forgodtbefindende, så skal du ikke placere den her. Du lover os også, at du selv har forfattet teksten eller har kopieret den fra en public domain-kilde eller en tilsvarende fri kilde. Læg aldrig materiale her, som er beskyttet af andres ophavsret uden deres tilladelse! Redigeringshjælp (åbner i et nyt vindue)

Skabeloner der er brugt på denne side: Navigationsmenu

  Bar
  Diskussion
  Indstillinger
  Overvågningsliste
  Bidrag
  Log af
  Side
  Diskussion
  Læs
  Redigér
  Se historik
  Fjern overvågning

Mere Sammenfoldet

Søg

  Forside
  Seneste ændringer
  Tilfældig side
  Hjælp til MediaWiki

Værktøjer

  Hvad henviser hertil
  Beslægtede ændringer
  Upload fil
  Specialsider
  Sideinformation
  Privatlivspolitik
  Om Holstebro HTX Wiki
  Forbehold
  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Powered by MediaWiki