WeMOS Simpel Server

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
WeMOS WiFi Processor
WeMOS Server Connection - Simpel Server - Flere SSID - ESP8266 - Watchdog - Interrupt
Anvendelse LED-eksempel - AD-eksempel - Mail - POST metode - Web Publicering

Dette eksempel tager udgangspunkt i et eksempel fundet ved esp8266learning.com[1].

Formålet er at reducere koden, så den viser det helt basale.

Samlet kode

#include <ESP8266WiFi.h>
 
const char* ssid = "ssid name";
const char* password = "ssid password";
 
WiFiServer server(80);
 
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 
 
 // Connect to WiFi network
 WiFi.begin(ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 
 // Start the server
 server.begin();
 
 // Print the IP address
 Serial.print("Use this URL : ");
 Serial.print("http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 Serial.println("/");
}
 
void loop() {
 // Check if a client has connected
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) {
  return;
 }
 
 // Wait until the client sends some data
 Serial.println("new client");
 while(!client.available()){
  delay(1);
 }
 
 // Read the first line of the request
 String request = client.readStringUntil('\r');
 client.flush();
 
 // Return the response
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println(""); // do not forget this one
 client.println("<!DOCTYPE HTML>");
 client.println("<html>");
 
 client.println("<h1>Hello World</h1>");
 client.println("</html>");
 
 delay(1);
}

Server Connection

Som beskrevet i WeMOS Server Connection forbindes til Wifi og der sættes en server op. Det er primært i setup() det sker:

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 delay(10);
 
 
 // Connect to WiFi network
 WiFi.begin(ssid, password);
 
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 
 // Start the server
 server.begin();
 
 // Print the IP address
 Serial.print("Use this URL : ");
 Serial.print("http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 Serial.println("/");
}

Connection response

Der registreres i loop() om der kommer en henvendelse, og hvis der gør, så sendes en simpel respons, der består af "Hello World" i et H1-tag:

void loop() {
 // Check if a client has connected
 WiFiClient client = server.available();
 if (!client) {
  return;
 }
 
 // Wait until the client sends some data
 Serial.println("new client");
 while(!client.available()){
  delay(1);
 }
 
 // Read the first line of the request
 String request = client.readStringUntil('\r');
 client.flush();
 
 // Return the response
 client.println("HTTP/1.1 200 OK");
 client.println("Content-Type: text/html");
 client.println(""); // do not forget this one
 client.println("<!DOCTYPE HTML>");
 client.println("<html>");
 
 client.println("<h1>Hello World</h1>");
 client.println("</html>");
 
 delay(1);
}

Referencer