Justerbare analoge og digitale moduler

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning
Eksempel på et modul på rødt print - her med Almindelig Mikrofon

De justerbare analoge og digitale moduler er opbygget omkring er fast print, der kan håndtere den aktuelle transducer, der gør modulerne individuelle.

På nogle moduler sidder der en transducer der i sig selv er digital, så der giver det ikke den store mening, men med andre transducere giver det rigtig god mening.

Benforbindelser

Stikket med de 4 ben har følgende konfigurering:

Ben Navn Forklaring PIC-ben
1 AO Analogt output - næsten direkte til transduceren Valgfrit 1-8
2 G GND - stelforbindelse 10
3 + +5V - forsyning til modulet 9
4 DO Digital Output - give høj eller lav, afhængig af det analoge signal Valgfrit 1-8

Diagram over modulet

Til venstre i diagrammet sidder transduceren, der her er en mikrofon, men som kan være andre forskellige transducere. R7 er et potentiometer der trækker signalet op på et niveau, og afhængigt af transduceren kan man justere niveauet der kommer ud på den analoge udgang AO, som så også er afhængig af hvordan transduceren opfører sig.

R2 og R6 danner en spændingsdeler, der sætter et niveau på 2,5 V
Dette niveau på 2,5V sammenlignes af comperatoren IC1A til at give det digitale output på DO. Det digitale output DO er højt, når det analoge output AO under 2,5V. R1 sidder blot som pull-up modstand på udgangen af comperatoren.
IC1B driver lysdioden LED2, der lyder når det digitale output er højt.
LED1 sidder blot som indikatior af at der er 5V på modulet.
Helt til højre i diagrammet er angivet stikket med de 4 benforbindelser

Diagrammet for et modul på rødt print - her med Almindelig Mikrofon

Software til modulerne

Der er ikke meget at beskrive rent software-mæssigt.

Man skal kunne aflæse den digitale værdi, og det kan gøre ved at læse et digitalt input.

Så skal man kunne læse den analoge værdi, og det kan gøres hvis man har en AD-indgang at læse med. Det kan her være en fordel at gøre det via et bibliotek som ADC_holst eller blot ADC alt efter hvilken PIC-type man anvender.

Koden kan så være som følger:

   if digital_pin then
      -- Udfør koden, hvor det digitale output er højt
   end if
   value = adc_read(analog_kanal)
Moduler på Holstebro HTX
Tastaturer Displays AD-konvertering I/O-ekspander Serielt Interface Færdige Andre
RC-tast - AD-tast - M_tast ALCD - LCD ADC_holst - ADC
mcp3201 - mcp3208
input - output Seriel_holst - Serial hardware
Serial hw int cts - Serial software
Stepmotor - RFID
RGB - RF-link - Afstand
Humidity - Analog temp - Dig temp
Accelerometer
Rotary Encoder

Oversigt over Hardware Moduler på Holstebro HTX

Keyes-moduler på Holstebro HTX
Simple Digitale Input Switch modul - Reedrør - Hall sensor - Optisk Skift - Photo Gate - Vibration sensor - Vibration switch - Tilt sensor - Kviksølv kontakt - Linje følger
Digitalt kodede Input IR Modtager - Humidity -Digital Temperatur
5 benede Input Rotary Encoder -XY Joystick
Digitale 4 benede Input Magic Cup Light - LED 3-farve - RGB - RF-link - Afstand
Justerbare analoge/digitale Input Reed Magnetsensor - Temperatur Niveau - Metal detektor - Flamme - Hall Kontakt - Almindelig Mikrofon - Følsom Mikrofon
Simple digitale Output LED 2-farve - Aktiv Buzzer - Blink LED - IR LED - Laser - Relæ modul - Passiv Buzzer
Analoge input Analog Temperatur - LDR - Finger Pulsmåler - Lineær Magnetfelt