Keyes-moduler

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Dette er en oversig over en række færdige moduler, der egentlig er udviklet til Arduino, men som også fint kan fungere med PIC.

Moduler 3 benede

simple digitale input moduler

Disse moduler har det til fælles, at de skal have stel og forsyning på samme ben, og så kan de give et digitalt input til en microcontroller, ud fra den fysiske påvirkning de skal have.

Der er lavet en generel beskrivelse under digitale input moduler.

Benforbindelserne på modulerne er som følger:

Ben Markeret Funktion PIC-portben
1 - Stel 10
2 + +5V 9
3 S Signal Valgfrit fra 1-8

Trykknap Modul
Switch modul
Reedrør Modul
Reedrør
Giver et lavt signal ud, når knappen er trykket ned. Giver et lavt signal ud, når der kommer et magnetfelt i nærheden af reed-røret

Vibration switch Modul
Vibration switch
Photo Gate Modul
Photo Gate
Giver et lavt signal ud, når den påvirkes af en vibration i x og y retningen, ikke i z Giver lavt signal ud, når der er noget fysisk der bryder nede i gaflen

Vibration sensor Modul
Vibration sensor
Hall sensor Modul
Hall sensor
Giver lavt signal ud, ved slag (kraftig vibration) Sensor 44E - (har en LED på modulet)

Giver lavt signal ud ved et bestemt magnetisk niveau. Virker kun på magnetfelt i en retning.


Tilt sensor Modul
Tilt sensor
Kviksølv kontakt Modul
Kviksølv kontakt
Giver lavt signal ud, hvis sensoren er i en bestemt position – meget følsom Giver lavt signal ud når kontakten er vendt på en bestemt måde

Linje følger Modul
Linje følger
BenMarkeretFunktionPIC-portben
1GStel10
2V++5V9
3SSignalValgfrit fra 1-8
Dette modul fungerer ude fra på nogenlunde samme måde som de andre, men er mere avanceret opbygget, da der er mulighed for at justere hvilket niveau der skal trigges på.
Optisk Skift Modul
Optisk Skift
BenMarkeretFunktionPIC-portben
1GNDStel10
2++5V9
3outSignalValgfrit fra 1-8
4ENEnableValgfrit fra 1-8
Dette modul fungerer igen ude fra på nogenlunde samme måde som de andre, men er mere avanceret opbygget, da der er mulighed for at justere hvilken afstand der skal trigges på.

Det har så desuden 4 ben, hvor det 4. er et enableben, der skal være højt, som at modulet virke. Grunden til at liste det sammen med disse moduler er, at det kan fungere med 3 ben, hvis man har den jumper på der sidder på modulet.


Digitalt kodede input moduler

Disse moduler skal aflæses ved hjælp af en digital protokol, som er afhængig af modulets opbygning. Modulerne er lavet til mere avanceret aflæsning af forskellige signaler

IR Modtager Modul
IR Modtager
Humidity Modul
Humidity
Infrarød 38 kHz modtager

Følsom infrarød modtager, der kan opfange signaler moduleret på et 38 kHz infrarødt signal. Standarden anvendes bl.a. til fjernbetjeninger.

Måler luftfugtighed og temperatur, der kan aflæses ved hjælp af en digital protokol

Digital Temperatur Modul
Digital Temperatur
Dette digitale termometer kan aflæse temperaturen med en decimal, og kan indstilles til et bred temperaturområde

Analoge input moduler

Generelt så giver de analoge input moduler en analog spænding i et vist område, men maksimalt fra 0 til 5V, alt efter hvilken transducer der placeret på modulet, og den spændingsændring der afgives kan være ulineær i forhold til måleværdien.

Analog Temperatur Modul
Analog Temperatur
LDR Modul
LDR
Kommer med en analog spænding som funktion af temperaturen, lavet ved hjælp af en NTC-modstand. Temperaturkurven er ikke lineær over et længere stykke, men kan betragtes sådan over et pænt område. Kommer med en analog spænding som funktion af lysmængden der falder på LDR-modstanden

Finger Pulsmåler Modul
Finger Pulsmåler
Lineær Magnetfelt Modul
Lineær Magnetfelt
Kommer med en analog spænding som funktion af det infrarøde lys der modtages af photodioden fra IR-lysdioden. Ved at sætte fingeren mellem de to varieres spændingen lidt, som funktion af pulsslaget Sensor 49E

Giver en analog spænding ud som funktion af magnetfeltet. Virker kun på kraftige magnetfelter, og kan altså ikke anvendes som kompas


Simple digitale output moduler

De digitale output moduler er moduler der kan aktiveres med en enkelt udgang, og som kan levere en mere eller mindre simpel funktion ud fra dette output.


LED 2-farve Modul
LED 2-farve
Aktiv Buzzer Modul
Aktiv Buzzer

Blink LED Modul
Blink LED
IR LED Modul
IR LED

Avancerede digitale output moduler

Relæ Modul 230V
Relæ modul
Passiv Buzzer Modul
Passiv Buzzer

Laser Modul
Laser

Moduler 4 benede

De 4 benede moduler er i to kategorier.

Den ene typer er opbygget omkring et fast print, der kan håndtere en række forskellige transducere (følere), hvor de fleste har analog karakter, som så kan give et analogt og et digitalt output.

Den anden type 4 benede moduler er digitale moduler, hvor der enten skal 3 digitale outputs til, eller et input og et output, samt forsyning.

justerbare analoge og digitale moduler

Disse moduler består af forskellige transducere, som håndteres af samme print. Dette print er beskrevet under gruppen af justerbare analoge og digitale moduler. Der er en udgang, som kan være et analogt signal, og en udgang som giver et digitalt signal, som skifter når den analoge udgang er omkring 2,5V

Reed Magnetsensor Modul
Reed Magnetsensor
Metal detektor Modul
Metal detektor
Denne transducer består af et reed-rør, som kun kan gå ON/OFF på et magnetfelt, og begge udgange vil derfor opføre sig digitalt. Denne transducer forstærker et felt, enten direkte koblet ind på en transistor, eller koblet kapacitivt til et svævende ben på transistoren. begge udgange vil normalt opføre sig ret digitalt.

Temperatur Niveau Modul
Temperatur Niveau
Alminelig Mikrofon Modul
Almindelig Mikrofon
Denne transducer består af en NTC. Den digitale udgang kan man justere til at skifte i et bredt temperaturområde fra -70 grader til flere hundrede grader Dette modul indeholder en almindelig mikrofon

Flamme Modul
Flamme
Følsom Mikrofon Modul
Følsom Mikrofon
Dette modul indeholder en Photodiode, der kan registrere infrarødt lys, og som dermed kan registrere en flamme, eller generelt varme Dette modul indeholder en almindelig mikrofon
Hall Kontakt Modul
Hall Kontakt
Giver et analogt signal ud afhængigt af magnetfeltet

Giver højt signal på det digitale ben ud ved påvirkning med magnetfelt. Grænsen kan justeres.


digitale moduler

Der er en række moduler, som har flere digitale signaler, og som kan styre lidt mere avancerede ting, uden at det dog er voldsomt kompliceret

Magic Cup Light Modul
Magic Cup Light
LED 3-farve Modul
LED 3-farve
Dette modul indeholder en kviksølvs kontakt, der kan registrere om noget er vippet. Desuden er der en lysdiode man kan styre, eller mankan koble de to direkte, så modulet kan arbejde selvstændigt. Almindelig 3 farvet lysdiode, der kan fungere som RGB-diode.

RGB LED Modul
RGB
RGB-diode, der er lavet til at lave den 3-farvede blanding af lyset, men som kan styres individuelt på alle 3 dioder.

Moduler 5 benede

XY Joystick Modul
XY Joystick
Rotary Encoder Modul
Rotary Encoder


Moduler på Holstebro HTX
Tastaturer Displays AD-konvertering I/O-ekspander Serielt Interface Færdige Andre
RC-tast - AD-tast - M_tast ALCD - LCD ADC_holst - ADC
mcp3201 - mcp3208
input - output Seriel_holst - Serial hardware
Serial hw int cts - Serial software
Stepmotor - RFID
RGB - RF-link - Afstand
Humidity - Analog temp - Dig temp
Accelerometer
Rotary Encoder

Oversigt over Hardware Moduler på Holstebro HTX

Keyes-moduler på Holstebro HTX
Simple Digitale Input Switch modul - Reedrør - Hall sensor - Optisk Skift - Photo Gate - Vibration sensor - Vibration switch - Tilt sensor - Kviksølv kontakt - Linje følger
Digitalt kodede Input IR Modtager - Humidity -Digital Temperatur
5 benede Input Rotary Encoder -XY Joystick
Digitale 4 benede Input Magic Cup Light - LED 3-farve - RGB - RF-link - Afstand
Justerbare analoge/digitale Input Reed Magnetsensor - Temperatur Niveau - Metal detektor - Flamme - Hall Kontakt - Almindelig Mikrofon - Følsom Mikrofon
Simple digitale Output LED 2-farve - Aktiv Buzzer - Blink LED - IR LED - Laser - Relæ modul - Passiv Buzzer
Analoge input Analog Temperatur - LDR - Finger Pulsmåler - Lineær Magnetfelt