Printfremstilling

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Kort huskeliste

  1. Belys 2:00 - 3:00 (husk at tekst skal ende med at være læselig)
  2. Fremkald i 0,4M NaOH
  3. Skyl, aftør og bor 2mm hul
  4. Æts i Natriumpersulfat til banerne står frit
  5. Skyl og aftør
  6. Belys 2:00 - 3:00
  7. Fremkald i 0,4M NaOH
  8. Bor huller efter komponentbenene 0,8mm, 1,0mm, 1,3mm

Generelt om printfremstilling

Et print er en række lederbaner på et isolerende materiale. Tit bruger man den engelske betegnelse PCB (Print Circuit Board). Print kan til simplere formål fremstilles ved hjælp af en fotografisk proces, med efterfølgende ætsning.

Det rå print er en glasfiber-base med et kobberlag på den ene side (begge sider, hvis det skal være til dobbeltsidet). På dette kobberlag er der et lysfølsomt lag, der er specielt følsom over for ultraviolet lys. Dette lag er beskyttet af et lag papir, der ikke kan trænge lys igennem (heller ikke ultraviolet).

Mønsteret der skal overføres til printet skal være på en positiv film, altså en film der kan lyses igennem med et sort mønster hvor der skal være printbaner.

For at fremstille layoutet skal det printes på en passende film. Layoutet kan typisk fremstilles i Eagle, hvor man starter i sit Schematic, hvor man skal vælge det fysiske komponenter der skal placeres på printet. Når man har tegnet hele diagrammet, så skal man placere komponenter og baner i PCB-Layout, der også er en del af Eagle.

Fremkaldelsen af printet har den virkning at de dele der er blevet belyst, kan fjernes ved hjælp af natriumhydroxyd. Det der så er tilbage skal dække for kobberet, så det kun er de steder hvor der ikke skal være baner, at der ætses.

Ætsebadet er en opløsning af Natriumpersulfat (finætsekrystal), der arbejder ved hjælp af bobler. Den ætsende virkning kommer ved at persulfat-ionerne er så kraftigt oxiderende, at de er i stand til at trække det metalliske kobber ud i væsken, hvilket kan ses ved at væsken, der i starten er farveløs, får en klar blå farve.

Om kemikalier.

Ved arbejde med kemikalier bør man undgå hud- og øjenkontakt. Det anbefales at anvende gummihandsker og straks søge læge, hvis kemikalierne kommer i øjnene.

Kemikalier skal opbevares utilgængeligt for børn.

Beholdere med kemikalier skal mærkes med hvad de indeholder, og man skal orientere sig omkring de forskellige kemikaliers egenskaber (der hænger beskrivelser i ætse rummet).


Belysning af Printet.

Printet klippes til så det passer efter filmen, beregn ca. 0,5 mm ekstra, da de yderste kanter kan få beskadiet det lysfølsomme lag, ved klipning af printet.

Filmen placeres på glaspladen i lyskassen, så teksterne er spejlvendt, og printet med den lysfølsomme side ned mod filmen (husk at pille papiret af), og placeres så banerne ikke berører kanterne af printet. Låget til lyskassen lukkes og spændes til, så der er optimal kontakt mellem film og print.

Belys printet i ca. 3 minutter (300 på timeren). Timeren starter ved tryk på instillingsknappen. Hvis printet er ved at være gammelt, så kan det reddes ved at forøge belysningstiden til 4 minutter.

Fremkaldelse af printet.

Printet fremkaldes i en 0,4 M opløsning af NaOH (12g pr. liter). Opløsningen er basisk og ætsende.

Fremkald printet i en fotobakke, ved at hælde ca. 200ml i bakken og bevæge væsken, så man kan se hvordan fremkaldeprocessen skrider frem. Anvend evt. en fin pensel til at fremskynde processen, men pas på ikke at ridse den lysfølsomme film.

Fremkaldelsen tager ca. ½ minut.

Skyl printet godt under vandhanen (pas på ikke at ridse printet).

Brugt fremkalder hældes i basisk affald.

Ætsning af printet.

Printet ætses i Natriumpersulfat (koncentration 200 g/liter). Natriumpersulfat er ætsende og affarver tøjet - det ses normalt ikke før tøjet er vasket.

Kemikalie-beskrivelse af Natriumpersulfat.

Der bores et 2mm hul et sted i printet hvor det ikke betyder noget.

Printet placeres midt i printholderen så man kan se kobbersiden. Anvend plast-isoleret ledning til at placere printet fornuftigt i ætsekarret – ætsetiden fremskyndes ved at boblerne passerer hen over printet.

Hvis ætsetiden kommer over 30 minutter i varm tilstand er væskens ætseevne ved at være brugt op og skal udskiftes. Brugt ætsevæske hældes i surt affald.


Efterbehandling af printet.

Resterne af det lysfølsomme lag fjernes ved at belyse igen (3 minutter uden film), og fremkalde det lysfølsomme lag af kobberbanerne.

Printet bores med de størrelser huller der passer til komponentbenene (0,8mm 1,0mm og 1,3mm).


RYD FOR H . . . . . . OP

Fremkalderbakken tømmes og fremkalderen i kommes basisk affald. Fremkalderbakken skylles grundigt .

Ætsemaskinen tildækkes så væsken ikke fordamper, og der slukkes for strømmen.

Alt stilles på plads, og bordet tørres af.

Video med forklaringer

Printfremstilling laves på professionel vis, og hovedparten produceres i Kina - her er lige en film der viser hele processen, når man skal lave dobbeltsidet print med loddemaske og silketryk.


Direkte link

Jeg har venligst fået lov til at inkludere disse to videoer fra John Ellekrogh der arbejder på Viby HTX.

Det er ikke alle materialer og tider der passer præcist, men det er en god omtale af teknikken.

Teknikken omkring kring det at få fremstillet filmen til et printudlæg


Direkte link

Teknikken om at få belyst, fremkaldt og ætset sit print, så det er klar til boring


Direkte link

Noget af processen igen, med lidt andre kommentarer og tider - helt frem til at printet er loddet


Direkte link


Elektronik Montage
Hardware Breadboard - Hulprint - Lodning - Arduino Hulprint - Printudlæg - Layout - Printfremstilling - Kinaprint - Apparatdesign