CSS Egenskaber

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Generelt er CSS-egenskaber alle de ting man kan sætte på ved hjælp af CSS, altså alt den formattering man kan lave med CSS (det der på engelsk betegnes som properties).

Når man angiver en egenskab til et HTML-Tag kan det ske i flere forskellige placeringer, men under alle omstændigheder, så skal der angives hvilket Tag der er tale om (enten ved at det er i tagget eller det er angivet i CSS-definitionen), men under alle omstændigheder skal der derefter angives hvilken egenskab det er, og hvilken værdi den skal have, som vist i det følgende:

h2 {
   color:red;
   text-align:center;
}

Her er det alle h2-Tags der rettes til ved at egenskaben color (deres tekst-farve) rettes til red (rød), og egenskaben text-align (justeringen af teksten) rettes til center (centreret tekst).

Webdesign
CSS Placering - Egenskaber - Class - ID - Height - Width - Centrering - Margin - Border - Padding - Boksmodellen - Position - Text - Font - Farver - Backgruond - Table - List-style - Selectors - CSS3 - Media - Dropdown
HTML <b> - <br> - <em> - <strong> - <i> - <cite> - <q> - <tt> - <code> - <samp> - <kbd> - <var> - <pre> - <sub> - <sup> - <h1> - <h6> - <p> - <br> - <li> - <ol> - <ul> - <a> - <a> på siden - <img> - <map> - <object> - <dd> - <dl> - <dt> - <hr> - <div> - <span> - <html> - HTML5 - <head> - <title> - <body> - <frame> - <frameset> - <iframe> - <style> - <table> - <td> - <tr> - <th> - <tbody> - <thead> - <tfoot> - <form> - <input> - <textarea> - <label> - <select> - <option> - Radio button - Checkbox - Dropdown - Input text - Input password - Submit knap - Billede - Embedding Youtube - Kommentarer - Omdirigere