P-Tag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Et P-Tag anvendes til at skrive et afsnit tekst, og det er døbt til p fra det engelske paragraph.

Som med alle andre tags, så skal det starte med <p> og inde mellem start-tagget og slut-tagget </p> skal der stå den tekst der skal være i afsnittet.

Normalt vil teksten i et P-Tag fylde sidebredden ud, og linjeskift og yderligere mellemrum vil blive fjernet i visningen, så hvis man vil starte et nyt afsnit, så må man afslutte P-Tagget.

Et P-Tag kan skrives som følgende

<p>
Her står det noget eksempel-tekst, som bare er der for at vise hvordan et P-Tag er opbygget.
Linjeskift bliver fjernet.
    En indrykning bliver heller ikke at se.
Det hele bliver stillet op i samme afsnit.
</p> 

Det vil blive vist som følgende:

Her står det noget eksempel-tekst, som bare er der for at vise hvordan et P-Tag er opbygget. Linjeskift bliver fjernet. En indrykning bliver heller ikke at se. Det hele bliver stillet op i samme afsnit.

P-tag bruges også til når man bestemmer skrifttypen og skriftstørrelsen ved hjælp af CSS.

Br-Tag

Hvis man ønsker at indsætte et linjeskift i en tekst, uden at få den luft der kommer når man laver nyt afsnit, så kan man anvende et <br /> til at give et tvunget linjeskift.
Hvis vi tager teksten fra før og indfører et par Br-Tags som vist her:

<p>
Her står det noget eksempel-tekst, som bare er der for at vise hvordan et P-Tag er opbygget.<br />
Linjeskift bliver fjernet.<br />
    En indrykning bliver heller ikke at se.
Det hele bliver stillet op i samme afsnit.
</p> 

Så kan vi få det vist som følgende:

Her står det noget eksempel-tekst, som bare er der for at vise hvordan et P-Tag er opbygget.
Linjeskift bliver fjernet.
En indrykning bliver heller ikke at se. Det hele bliver stillet op i samme afsnit.

Webdesign
CSS Placering - Egenskaber - Class - ID - Height - Width - Centrering - Margin - Border - Padding - Boksmodellen - Position - Text - Font - Farver - Backgruond - Table - List-style - Selectors - CSS3 - Media - Dropdown
HTML <b> - <br> - <em> - <strong> - <i> - <cite> - <q> - <tt> - <code> - <samp> - <kbd> - <var> - <pre> - <sub> - <sup> - <h1> - <h6> - <p> - <br> - <li> - <ol> - <ul> - <a> - <a> på siden - <img> - <map> - <object> - <dd> - <dl> - <dt> - <hr> - <div> - <span> - <html> - HTML5 - <head> - <title> - <body> - <frame> - <frameset> - <iframe> - <style> - <table> - <td> - <tr> - <th> - <tbody> - <thead> - <tfoot> - <form> - <input> - <textarea> - <label> - <select> - <option> - Radio button - Checkbox - Dropdown - Input text - Input password - Submit knap - Billede - Embedding Youtube - Kommentarer - Omdirigere