Textarea-Tag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Textarea er et HTML-tag der anvendes til at indlæse større tekstmængder i et Form-Tag

Et textarea-tag angives som følger:

<textarea name="enTekst" cols="30" rows="10">
Default indhold
</textarea>

Dette resulterer i følgende visning i en browser:

Js textarea.PNG

Koden kan hentes i en ZIP-fil her som textarea.html.

Anvendelse af javaScript i textarea

Ved at tilknytte en event-handler til et textarea som vist her kan man arbejde med indholdet i tekst-feltet:

<textarea cols="30" rows="10" onKeyUp="indtast(this)">
Default indhold
</textarea>

Event-handleren ligger i funktionen indtast() der ser ud som følger:

function indtast(felt) {
	var tekst = felt.value;
	lgd = tekst.length;
	document.getElementById("etFelt").innerHTML = lgd + " tegn<br />" + tekst;
}

Koden tæller antal tegn i tekstfeltet, udskriver det og kopierer det ned i et felt under tekstfeltet.

Koden kan hentes i en ZIP-fil her som textarea2.html.

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include
Webdesign
CSS Placering - Egenskaber - Class - ID - Height - Width - Centrering - Margin - Border - Padding - Boksmodellen - Position - Text - Font - Farver - Backgruond - Table - List-style - Selectors - CSS3 - Media - Dropdown
HTML <b> - <br> - <em> - <strong> - <i> - <cite> - <q> - <tt> - <code> - <samp> - <kbd> - <var> - <pre> - <sub> - <sup> - <h1> - <h6> - <p> - <br> - <li> - <ol> - <ul> - <a> - <a> på siden - <img> - <map> - <object> - <dd> - <dl> - <dt> - <hr> - <div> - <span> - <html> - HTML5 - <head> - <title> - <body> - <frame> - <frameset> - <iframe> - <style> - <table> - <td> - <tr> - <th> - <tbody> - <thead> - <tfoot> - <form> - <input> - <textarea> - <label> - <select> - <option> - Radio button - Checkbox - Dropdown - Input text - Input password - Submit knap - Billede - Embedding Youtube - Kommentarer - Omdirigere