Switch

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Switch funktioner

Opbygningen af Switch funktionen

Når man skal lave en switch funktion i Javascript, skal man starte med at skrive ordet "switch" i sin programmeringskode. Derefter skriver man den variabel som man vil "switche" med, altså den variabel som switch funktionen skal udføres fra. Denne variabel skal skrives i en parantes så switch funktionen forstår hvilken variabel der skal "switches". Her er det derefter vigtigt, at man skriver en start tuborgklamme "{" og en slut tuborgklamme "}". Dette skal skrives, fordi så forstår switch funktionen, at det er der funktionen skal handle ud fra. Dette vil sige at man skal skrive sin switch funktion således:

<html>

<head>
<title>Min Switch funktion</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascipt">
switch (variabel){
}
</script>
</body>

</html>

Anvendelse

Switch funktionen fungere meget som "if" funktionen, med nogle få undtagelser. I en "switch" funktion findes der ikke talrækker, og eller andre områder som kan bruges. "switch" funktionerne er gode at bruge i mere komplekse kodninger, da der skal mindre kodning til end hvis man skulle bruge en "if" funktion. En "case" er den værdi som en variabel kan antage. Som set på eksemplet nedenunder, er det muligt at for variablen at blive til 2 unikke svar. Hvis variablen ikke svare til en "case" bliver der anvendt default funktion. I "switch" funktionen er der kun konstanter. Her et eksempel på hvordan "switch" funktioner kan bruges sammen med document.write:

<html>

<head>
<title>Min Switch funktion</title>
</head>

<body>
<script type="text/javascript">
var myColor = "Red";

switch (myColor) {
 case "Blue":
 case "Green":
  document.write("Just like the sky and the grass!");
  break;
 case "Red":
  document.write("Just like shiraz!");
  break;
 default:
  document.write("Suit yourself then...");
}
//The resulting output: Just like shiraz!
</script>
</body>

</html>

Ovenover kan der kort ses hvordan en "switch" funktion fungere. Koden er fra quackit.com

Flowchart

Der findes ikke et standard symbol der anvendes til switch-case, så man kan lave den som om den var konstrueret af if-sætninger som følger:

Flowchart der illustrerer hvordan switch-case kan illustreres som hvis den var lavet af if-sætninger

Man kan også konstruere et symbol der minder mere om det switch-case laver:

Flowchart med et symbol for switch-case illustreret som et specielt symbol

Eksempel

Et eksempel på en switch funktion findes her: switch.zip

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include