Type

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Javascript er et typesvagt sprog, så man kan ikke sige at en bestemt variabel kun skal kunne indeholde en bestemt type. Man kan faktisk ikke bestemme hårdt mellem variabler, arrays, funktioner og objekter.

Hvis man i sin kode sætter et funktionsnavn = 3 - så forsvinder funktionen, og i stedet ligger der en variabel med værdien 3.

Typer

Selvom sproget er typesvagt, så kan det være en god ide at have lidt styr på hvad man gør med variabler og deres indhold, og hvordan man skelner mellem typer.

De grundlæggende typer:

Type Dansk Forklaring
Number Heltal alle hele tal - også negative tal
Float Decimaltal Kommatal - bruger engelsk komma altså 3.456
String Tekst-streng Kan indeholde de fleste karakterer også tal og symboler

På w3schools er en god oversigt over funktioner der kan noget med typer Javascript Global definitioner og funktioner

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include