Betingelse

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En betingelse er noget der normalt kan være sandt eller falskt eller på programsprog true eller false

Betingelse i en variabel

Man kan gemme en betingelse i en variabel, så man f.x. i en if-sætning kan teste indholdet af en variabel om det er true eller false ved at skrive en sætning som:

if (minLogiskeVariabel) {
  Koden der skal udføres hvis variablen er true
}

Sammenligning

Der er en række forskellige måder at sammenligne på - det kan være en variabel og en konstant man sammenligner eller to variabler.

Operator betegnelse eksempel er true hvis er false hvis
== er lig med v1 == v2 v1 har samme værdi som v2 v1 er forskellig fra v2
!= er forskellig fra v1 != v2 v1 er forskellig fra v2 v1 har samme værdi som v2
=== er eksakt lig med v1 === v2 v1 har samme værdi og type som v2 v1 er forskellig fra eller er en anden type v2
> er større end v1 > v2 v1 er større end v2 v1 er mindre end eller lig med v2
>= er større end eller lig med v1 >= v2 v1 er større end eller lig med v2 v1 er mindre end v2
< er mindre end v1 > v2 v1 er mindre end v2 v1 er større end eller lig med v2
<= er mindre end eller lig med v1 >= v2 v1 er mindre end eller lig med v2 v1 er større end v2

Kombination af logiske udtryk

Nogle gange kan man ønske at lave mere komplekse logiske udtryk. Det kan gøres med de logiske operatorer.

Hvis man f.x. ville teste om variablen tal indeholder 3 eller 7, så kan det skrives som:

if( (tal == 3) || (tal == 7) ) {
  koden der skal udføres hvis tal er 3 eller 7
}

Mulighederne for logiske operatorer er:

Operator betegnelse dansk eksempel er samlet true hvis
&& AND og (bet1) && (bet2) både bet1 og bet2 skal være true
|| OR eller (bet1) || (bet2) enten bet1 eller bet2 er true
! NOT ikke (det omvendte af) ! (bet1) bliver true hvis bet1 er false
Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include