Break

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Break afbryder udførelsen af en nuværende kontrolstruktur og fortsætter derefter udførelsen af den næste.

Eksempel på break

<html>
<body>
<script type="text/javascript">
var j=0;
for (j=0;j<=20;j++)
 {
 if (j==7)
  {
  break;
  }
 document.write("Dette tal er " + j);
 document.write("<br />");
 }
</script>
</body>
</html>

Ovenstående eksempel vil ikke fulføre alle 21 gennemløb, men vil kun komme til det 7. gennemløb, hvor der afbrydes unden udskriften, så resulatet vil blive udskrift fra 0-6

Break illustreret med flowchart

For at illustrere programforløbet vil et eksempel kunne være følgende:

Flowchart der illustrerer hvordan break forløber
Flowchart der illustrerer hvordan break forløber

Eksempel på break label

I dette eksempel bliver taeller2 løkken afbrudt når j er 34, taeller1 fortsætter.

<html>
<body>
<script type="text/javascript">

taeller1:
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
  document.write ("<br />");
  document.write ("i: " + i);
  document.write (" j: ");
taeller2:
  for (var j = 31; j <= 40; j++) {
    if (j == 34) {
      break taeller2;
    }
    document.write (j + " ");
  }
}

</script>
</body>
</html>

Kodeeksempler som Zip

Filen med kodenerne kan hentes i en zip-fil

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include