Include

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Ideen i at bruge include er, at man kan samle visningen af en side fra flere forskellige filer.

Header, Menu og Footer

En typisk struktur i et website er at man på alle undersider har en header i toppen, og en menu i den ene side, noget indhold på siden og en footer i bunden af siden.

Det typiske indhold i en header er starten at Html-Tagget, hele Head-Tagget med henvisning til CSS og starten på Body-Tagget, måske med et banner i toppen af siden. Dette kan lægges i en fil, så man kun skal vedligeholde den en gang, hvis man skal have nye informationer i sin header.

Menuen vil typisk være en række links, hvor man kan navigere rundt i undersiderne på websitet. Dette kan lægges igen i en fil for sig, så man kun skal vedligeholde den en gang, hvis man skal have nye informationer i sin menu.

Tilsvarende gøres med footeren der indeholder en konstant nedre del af siden, med afslutningen af Body-Tagget og HTML-Tagget.

Afvikles på en server

For at PHP-koden kan afvikles, så skal det placeres på en server der forstår PHP - ligesom skolens HTX-server gør det.

Det der sker på serveren er, at PHP-filen sammensætter indholdet af det der ligger i PHP-filen med de dele der ligger i include-filerne, og sender det hele til brugeren som om det var en samlet side. Man kan altså ikke se at det stammer fra flere forskellige filer.

Eksempel på Header, Menu og Footer

En typiske anvendelse i en PHP-fil (f.x. index.php) kunne se således ud:

<?php
include ("header.html");

include ("menu.html");
?>
indholdet på siden
skrevet i normal HTML
<?php
include ("footer.html");
?>

Hvor dette er indholdet i alle de filer, selvfølgelig med indholdet på siden tilpasset det som siden skal vise.

På denne måde får man et website der er enklere at vedligholde.

Andre anvendelser at include

Når man kommer til at anvende PHP mere aktivt til egentlig programafvikling og databaser, så er der andre ting det kan være smart at placere i include-filer.

Det kan være generelle PHP-funktioner der anvendes på tværs af siderne, og det kan være oplysninger om databasen.

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include