Løkker i løkker

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En for-løkke er et stykke kode, der gør det muligt at udføre en handling gentagne gange. Med løkker i løkker, kan man udføre én handling, sideløbende med en anden. Et godt eksempel, er at skabe akser i to/tre dimensioner. Eksemplet nedenunder, viser hvordan en todimensional platform er dannet, vha. en løkke i en løkke.

Eksempel på løkke i en løkke

Dette stykke kode genererer en tabel på 4*6, med bogstavet x i hver enkelt celle.

<table>
<script type="text/javascript">
nummer = 0; 
for (n = 0; n < 4; n++) { // For hvert omløb dannes der en række, indtil der er fire af dem.
	document.write("<tr>");
	for (i = 0; i < 6; i++) { // For hvert omløb, dannes der seks kolonner, for hver række.
		document.write("<td>x</td>");
		nummer++;
	}
	document.write("</tr>");
}
</script>
</table>

Dette er altså et godt eksempel på, hvordan man kan automatisere arbejde man normalt ville have skrevet med flere linjers HTML-kode.

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include