Alert

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Hvordan anvendes en alert

Hvis man i et program vil have en tekst op i en lille boks, så brugeren skal klikke OK inden programmet fortsætter, så er alert en simpel måde at gøre det på.

Programlinien i javascript er:

alert("En fornuftig tekst");

alert er den indbyggede funktion der aktiverer vinduet. Den skal staves med småt og skal have () efter sig.

"En fornuftig tekst" er den tekst der vises i vinduet hvor brugeren skal klikke OK.

alert med visning af en variabel

Man kan kombinere tekst og variabler når man bruger en alert, så man kan få vist hvad der ligger i variabler. Det gøres ved:

navn = "Bent";
tal = 42;
alert(navn + " har skrevet dette program. Der ligger " + tal + " i variablen tal");

Læg mærke til at de mellemrum der er omkring tallet 42 (når det kommer ud i alerten) står inde i tekststrengene..

Eksempel på anvendelse af alert

Koden viser først lidt forklaring, og sætter så en alert-boks op, hvor man kan læse noget.

<html>
<head>
  <title>Alert</title>
</head>
<body>
<h1>alert til at vise en besked</h1>
<p>Der vises først en simpel besked, og derefter en mere sammensat besked.</p>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
// javaScript der afvikles, når siden loades
 alert("En fornuftig tekst");

 navn = "Bent";
 tal = 42;
 alert(navn + " har skrevet dette program. Der ligger " + tal + " i variablen tal");
</script>
</body>
</html>

Et andet eksempel er:

<html>
<head>
  <title>alert</title>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
// javaScript funktioner og variable

function vis() {
  alert("Dette er bare en besked");
}
</script>
</head>
<body>
<h1>alert der ligger i en funktion</h1>
<p>funktionen aktiveres først når der klikkes på en knap</p>
<p><input type="button" value="Klik for at aktivere funktionen vis()" onClick="vis();"></p>
</body>
</html>

Filen med koderne kan hentes i en zip-fil

Alert til test af kode

Der er to forskellige måder alert kan bruges på, når man tester kode:

  1. Når man vil se hvilken værdi en variabel har på et bestemt sted i koden, så lægger man en alert ind, der viser variablens indhold
  2. Hvis man er i tvivl om en del af koden afvikles (f.x. om en funktion bliver kaldt), så lægger man en alert ind, og ser om den så kommer på det forventede tidspunkt.

Fordele ved alert

Fordelen ved alerten er at brugeren bliver gjort direkte opmærksom på en besked, og man kan ikke komme videre inden der er klikket på OK.

Ulemper ved alert

Ulempen er at man nogle gange kan få et program til at opføre sig helt tosset, hvis man f.x. har alerten inde i en løkke der looper 1000 gange, så skal man klikke OK 1000 gange for at komme igennem, og hvis det man skal se først er på alert nr. 999, så kan man tit komme til at klikke den væk inden man får læst det man testede efter.

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include