Identifyer

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Hvad er en identifyer

En identifyer i programmering er et navn som enten er defineret på forhånd, eller som man selv definerer.

Der er forskellige regler for hvad en identifyer består af, men kort sagt er det bogstaver, cifre og enkelte tegn.

En identifyer er er det at man kan navngive sine variabler og funktioner til at have nogle navne der er fornuftige.

Hvilke tegn er tilladt i identifyers

Generelt alle bogstaver, men de danske æøåÆØÅ er ikke gode - de kan virke nogle steder, men ikke andre - hold jer fra dem.

Cifre 0-9

Underscore _

De fleste sprog kan ikke have en identifyer der starter med et ciffer.

At bruge sigende identifyers

Man kan godt have et program det indeholder variablerne:

tal
tal2
tal3

Det siger bare ikke så meget om hvad man mener med det der ligger i variablerne. Hvis det nu var en kasses dimensioner man skulle have liggende i variablerne ville det være meget bedre med:

hoejde
bredde
laengde

Bemærk hvordan man kan komme uden om de danske ø og æ

Sammensatte identifyers

Hvis man har to variabler med en bredde, så kan det være smart at kunne skelne mellem dem, f.x. ved at kalde dem

indtastet_bredde
beregnet_bredde

Camel Casing

En anden måde at sammensætte et variabelnavn der består af flere ord er ved at starte med småt, og når der kommer et nyt ord, så starte det med stort (kamel-pukler) heraf navet camelCasing.

De to variabler fra før bliver til

indtastetBredde
beregnetBredde
Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include