Variabel

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Hvad er en variabel?

En variabel er generelt et sted hvor et program kan lagre en oplysning.

En variabel skal have en navn - teknisk set kaldet en identifyer, så man kan anvende variablen.

Billedligt set kan man sige at en variabel er som en "kasse", hvor man kan lægge én ting i (f.x. et tal), og man kan aflæse hvad der ligger i "kassen".

Det sjove ved den "kasse" er at når man lægger noget nyt i, så forsvinder det gamle det lå der før. Samtidigt så når man læser noget i "kassen" så bliver det liggende uforandret.

variabel typer

Når man arbejder med variabler i javascript, så skal man normalt ikke tænke på hvilken type variabel det er (det skal man definere i andre programmeringssprog).

Det kan alligevel være en god ide at have lidt ide om hvad typer er i programmering, så man får en ide om at det er typen af det der ligger i variablen, der bestemmer hvad man kan med variablen.

Det giver f.x. ingen mening at gange en variabel med 2, hvis indholdet er en tekst-streng, men hvis der i stedet ligger et tal i variablen, så giver det rigtig god mening.

Array

En speciel variabeltype er et array, der er en samling af variabler der kan tilgås under et navn.

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include