If-else

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En if-sætning kan udføre en kode, hvis en logisk betingelse er opfyldt.

Sætningen kan se ud som følger:

 if (tal > 3) {
   tal = tal / 2;
   alert("tallet er halveret");
 } else {
   tal = tal * 2;
   alert("tallet er fordoblet");
 }

if er det der definerer at det er en if-sætning.

() skal efterfølge if, og inden i parentesen skal betingelsen stå. I dette tilfælde er betingelsen sand, hvis variablen tal er større end 3.

{ efter parentesen og ned til den afsluttende } før else angiver den del af koden der skal udføres, hvis betingelsen er sand.

else angiver at der også kan udføres noget hvis betingelsen er falsk

{ efter else og ned til den afsluttende } angiver den del af koden der skal udføres, hvis betingelsen er falsk.


Eksempel på if

<html>
<head>
	<title>if</title>
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
// javaScript funktioner og variable

function vis() {
	var graense = 3;
	var tal = prompt("Indtast et tal : ", 2);
	if (tal < graense) {
		alert("Det indtastede tal er under " + graense);
	} else {
		alert("Det indtastede tal er over eller lig med " + graense);
	}
}
</script>
</head>

<body>
<h1>if strukturen</h1>
<p>I funktionen vises hvordan en struktur ser ud, og hvordan den kan bruges.</p>
<p>Prøve at indtaste et tal, under 3, over 3 og tallet 3 - observer forskellen</p>

<p><input type="button" value="Klik her for at se funktionen" onClick="vis();"></p>

</body>
</html>

Koden kan hentes i denne ZIP-fil

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include