Conditional

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Conditional sætninger er en del af javascript der lægger visse værdier i en variabel baseret på om visse krav er opfyldt.


Et eksempel

hilsen=(guest==ADMIN)?"Velkommen Administrator ":"Velkommen ";

I dette eksempel bliver variablen "hilsen" ændret, hvis variabel "guest" er lig ADMIN - Her bliver hilsen til Velkommen Administrator og hvis guest er noget som helst andet end ADMIN bliver hilsen ændret til Velkommen.

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include