For

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En for-løkke er en kode, der giver mulighed for at gentage en handling flere gange.

Dette kan både bruges når antallet af gentagelser i løkken er ukendt, men bruges oftest når antallet af gentagelser er kendt.


Eksempel på for-løkke

for (var i=0; i<10; i++){
    document.write(i);
}


Denne for-løkke er et eksempel på en for-løkke, der er indstillet til, at udfører indholdet af løkken 10 gange med værdierne 0 til 9.

Det er selvfølgelig muligt at udvide forløkken til højere værdier, eller sænke den.

Flowchart

Hvis man vil udtrykke for-loopet, så det viser præcist hvad der sker, så kan det gøres med følgende flowchart, hvor det er de gule elementer der udgør for-løkkens kode, og blokken inden i er det der udføres inde i for-løkken.

Flowchart der viser hvad det er der sker i for-løkkens kode

Hvis man ikke ønsker at udtrykke alt hvad der sker i for-loopet, så kan man lave en simpel kasse der beskriver hvad der sker, som vist herunder:

Flowchart med for-løkkens funktion

Webcode
JavaScript for - while - do while - for in - løkke - løkker i løkker - if - if-else - else-if - Conditional - Switch - break - continue - Funktion - Return - Returværdi - Rekursion - Sekvens - Javascript strukturer
js Input Checkbox - Dropdown - Form - Input button - Input filter - Input password - Input text - Textarea - submit knap - Option - Prompt - Confirm - Radio button - Select - Input-Tag - Keyboard event
js Output Alert - Document.write - Frameset output - Objekt egenskaber - Objekt output - Text-felt til output - Vindue output - Billed egenskaber - Canvas
js Syntaks Arrays - Betingelse - Identifyer - Variabel - Variabel scope - Type - Sekvens
js Objekt Canvas - Billed egenskaber - Egne objekter - Events - HTML-objekter - Keyboard event - Event-handler - Browser detektering - Preload images - Document Object Model
Tid i JavaScript Date objektet - setTimeout - setInterval
PHP Header - Include