H1-Tag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Header Tags

Ideen med header-Tags er at angive overskrifter

<h1>Overskrift</h1>

Giver en overskrift som

Html h1 tag.png

Dette er et helt uformateret header-Tag, altså som det bliver vist i en standard browser. Man kan selvfølgelig gøre meget ved det med CSS, som størrelse og skrifttype, centrere det osv.

Egenskaber til header-Tags

De mest gængse ting man kan gøre ved header-Tags er med CSS-text, hvor man kan centrere overskriften med text-align og pynte på den med en anden farve, og så selvfølgelig med CSS-font hvor det primært er størrelsen og skrifttypen man retter på.

Det kan dog også være praktisk at kunne rette på f.x. dele af CSS-margin, så man på den måde kan styre hvor meget luft der er mellem afsnittene.

Alt dette vil man typisk gøre i et generelt CSS-stylesheet, hvor man styrer alle header-Tags på en gang.

Specielle egenskaber

Hvis man vil have en speciel formatering af et eller flere header-Tags, så kan man sætte hhv. CSS-id eller CSS-class på det aktuelle header-Tag som for eksempel:

<h1 class="gul_header">Speciel overskrift</h1>

Dette kunne (hvis det gøres korrekt[1]) give følgende udseende:

Html h1 yellow.png

Underoverskrifter

På samme måde som i word, så har man flere niveauer af overskrifter, og i HTML 4.01[2] kan man anvende op til 6 niveauer fra h1 til h6.

Størrelsen i en standard browser ser ud som følger:


Html all h tag.png

Igen kan det give god mening at formatere dem man anvender generelt med CSS

Referencer

  1. http://www.w3schools.com/cssref/pr_text_color.asp W3schools text color CSS definition
  2. http://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp W3schools omkring header-Tags
Webdesign
CSS Placering - Egenskaber - Class - ID - Height - Width - Centrering - Margin - Border - Padding - Boksmodellen - Position - Text - Font - Farver - Backgruond - Table - List-style - Selectors - CSS3 - Media - Dropdown
HTML <b> - <br> - <em> - <strong> - <i> - <cite> - <q> - <tt> - <code> - <samp> - <kbd> - <var> - <pre> - <sub> - <sup> - <h1> - <h6> - <p> - <br> - <li> - <ol> - <ul> - <a> - <a> på siden - <img> - <map> - <object> - <dd> - <dl> - <dt> - <hr> - <div> - <span> - <html> - HTML5 - <head> - <title> - <body> - <frame> - <frameset> - <iframe> - <style> - <table> - <td> - <tr> - <th> - <tbody> - <thead> - <tfoot> - <form> - <input> - <textarea> - <label> - <select> - <option> - Radio button - Checkbox - Dropdown - Input text - Input password - Submit knap - Billede - Embedding Youtube - Kommentarer - Omdirigere