Code-Tag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Code Tag

Code-Tags bruges til at definere et stykke computer-kode.

<code>Eksempel på kode</code>

Vist i en browser kommer det til at se ud på følgende måde:

Code eksempel.png

Meningen med code-tagget er at teksten kommer til at se ud som var det skrevet i fx Notepad eller Notepad++. På den måde kan man fremhæve kode som er skrevet i disse eller lignende programmer.

Tagget kan med fordel bruges på kode-relaterede hjemmesider og forums, hvor det kan være en hjælp for personer der ønsker at afskrive koden eller en del af den, da koden er nemmere genkendelig skrevet i den simple typografi, som man ser i de fleste programmer brugt til at skrive kode med idag.

Samp, Kbd og Var tags

<samp>Eksempel på sample</samp>
<kbd>Eksempel på keyboard input</kbd>
<var>Eksempel variabel</var>

Disse tags kan bruges sammen med eller i stedet for Code-tags i situationer hvor der er kode involveret.

Samp betyder sample og definerer et "sample-output" fra et program, fx en fejlrapportering. I browseren ligner det meget Code-tagget:

Sample.png

Kbd er en forkortelse af keyboard og definerer et tastatur-input.

Keyboard input.png

Var definerer en variabel, dvs. en værdi, der kan ændres af andre kommandoer. Det kan fx. være en funktion, der tæller visningerne af en hjemmeside, hvor at variablen (der starter med at være 0) går 1 op, hver gang siden besøges. Vist i browseren bliver variablen fremhævet med kursiv:

Variabel.png

Brugbare egenskaber

Code-, Samp-, Kbd- og Var-taggene har et sæt egenskaber/attributer, som er fælles for dem alle. Disse egenskaber er:

class, dir, id, lang, style, title

Class

Class-egenskaben bruges til at henvise til en class skrevet i et style-sheet. Det vil sige, at hvis du har defineret en eller flere classes i toppen af dit html-ark, kan du bruge class-egenskaben til at tilføje dem til din tekst. Det kan for eksempel være farver:

Class-egenskab.png

For at bruge classes i din tekst skal du først definere nogle classes i et style-sheet. Det gøres på følgende måde:

Classhtml.png

Lang

<code lang=da>Dette stykke kode er på dansk.</code>

Lang står for language og bruges til at at definere sproget i teksten. Denne egenskab kan med fordel bruges til flersprogede hjemmesider, hvor at du kan definere din HTML´s primære sprog ved at skrive lang-egenskaben på samme måde i html-tagget.

Title

<code title="Right_to_left">Direction=rtl</code>

Title-egenskaben bruges til at give mere information om tekststykket, når musen holdes over, for eksempel kan du angive en titel til en forkortelse, så man kan se betydning af forkortelsen.

Title-eksempel.png

Titlen dukker op som en lille boks, når musen holdes over tekststykket der er tilknyttet title-egenskaben.

Webdesign
CSS Placering - Egenskaber - Class - ID - Height - Width - Centrering - Margin - Border - Padding - Boksmodellen - Position - Text - Font - Farver - Backgruond - Table - List-style - Selectors - CSS3 - Media - Dropdown
HTML <b> - <br> - <em> - <strong> - <i> - <cite> - <q> - <tt> - <code> - <samp> - <kbd> - <var> - <pre> - <sub> - <sup> - <h1> - <h6> - <p> - <br> - <li> - <ol> - <ul> - <a> - <a> på siden - <img> - <map> - <object> - <dd> - <dl> - <dt> - <hr> - <div> - <span> - <html> - HTML5 - <head> - <title> - <body> - <frame> - <frameset> - <iframe> - <style> - <table> - <td> - <tr> - <th> - <tbody> - <thead> - <tfoot> - <form> - <input> - <textarea> - <label> - <select> - <option> - Radio button - Checkbox - Dropdown - Input text - Input password - Submit knap - Billede - Embedding Youtube - Kommentarer - Omdirigere