Title-Tag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Man skal bruge Title-Tag i alle HTML/XHTML dokumenter.

<title> definere titlen af dokumentet, og den definerer titlen i browseren.

<title> er også den titel der bliver til favoriter.

<title> er også det navn der bliver vist i search engine's som google. Endnu mere vigtigt er det at de ord der står i title bliver prioriteret højt i en søgning af sider.

Man kan kun have en <title> i et HTML/XHTML dokument. Det giver ikke mening at have mere end en.


For at starte title-tag skal man skrive <title>

For at slutte title-tag skal man skrive </title>


Her er et eksempel på at bruge title-tag

<html>
  <head>

    <title>HTML 4.01 Tag Reference</title>

  </head>
<body>
  The content of the document......
</body>
</html>

Title-tag virker i alle de store browser's som

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Google Chrome
  • Safari
Webdesign
CSS Placering - Egenskaber - Class - ID - Height - Width - Centrering - Margin - Border - Padding - Boksmodellen - Position - Text - Font - Farver - Backgruond - Table - List-style - Selectors - CSS3 - Media - Dropdown
HTML <b> - <br> - <em> - <strong> - <i> - <cite> - <q> - <tt> - <code> - <samp> - <kbd> - <var> - <pre> - <sub> - <sup> - <h1> - <h6> - <p> - <br> - <li> - <ol> - <ul> - <a> - <a> på siden - <img> - <map> - <object> - <dd> - <dl> - <dt> - <hr> - <div> - <span> - <html> - HTML5 - <head> - <title> - <body> - <frame> - <frameset> - <iframe> - <style> - <table> - <td> - <tr> - <th> - <tbody> - <thead> - <tfoot> - <form> - <input> - <textarea> - <label> - <select> - <option> - Radio button - Checkbox - Dropdown - Input text - Input password - Submit knap - Billede - Embedding Youtube - Kommentarer - Omdirigere