Iframe-Tag

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

Hvad er iframe-tag?

Et iframe-tag er et tag der bruges i HTML 4 og 5 til at indlejre et dokument i HTML dokumentet, dette dokument kunne være en URL adresse.

Hvordan skrives et iframe-tag?

Tagget indledes med: <iframe, umiddelbart lige efter skal der være et mellemrum efterfulgt af src="URL til den side man vil vise". Start-Tagget afsluttes med >. For at afslutte tagget helt skal der skrives </iframe>, og ind imellem kan man skrive tekst der skal vises, hvis browseren ikke understøtter iframe-tagget. Således kunne tagget komme til at ligne dette:

<iframe src="http://www.dr.dk">Her vises dr.dk</iframe>.

Dette kunne indlejret i en side få følgende visning:

Visning af dr.dk ind i en anden side

Tekst til ikke understøttede browsere

Hvis du vil skrive en lille tekst til brugere der bruger en ikke understøttet browser, skal du skrive din tekst mellem <iframe src="http://www.dr.dk"> og </iframe>

Ikke alle sider kan iframes

Dette er meget lidt videnskabeligt, men en undersøgelse på 7 sider viser følgende:


Hvilke Browser understøtter iframe-tagget?

Alle de store browser understøtter iframe-tagget. Alle de store browser forståes som Internet Explorer, FireFox, Chrome, Opera og Safari.

Tilføj egenskaber til dit iframe-tag

Koden Beskrivelse
align Arrangere forskellige tags
class Se CSS-class
frameborder Bruges til at lave en ramme om iframe-tagget. 0 betyder ingen kant, mens 1 laver en kant
height Definer højden på iframen med en til værdi for pixels eller med procent
marginheight Brug en talværdi til at bestemme højden på den lodrette margen linje
marginwidth Brug en talværdi til at bestemme bredden på margener
name Vælg et navn til et element, som kan bruges hvis du skal kunne bruge elementer på andre sider eller scrips
scrolling Yes tillader scrolling, no tillader ikke scrolling, mens auto får browseren til selv at bestemme
src En forkortelse for source (kilde). Efter dette skal du skrive URL kilden
style Bruges til at lave CSS i iframe-tagget
title Laver en slags title når du holder musen over tagget, minder lidt om hjælpe titlerne i visse programmer
valing Arrangere et element horisontalt
wicth Definere en bredde på et element med en talværdi for pixels eller procent
Webdesign
CSS Placering - Egenskaber - Class - ID - Height - Width - Centrering - Margin - Border - Padding - Boksmodellen - Position - Text - Font - Farver - Backgruond - Table - List-style - Selectors - CSS3 - Media - Dropdown
HTML <b> - <br> - <em> - <strong> - <i> - <cite> - <q> - <tt> - <code> - <samp> - <kbd> - <var> - <pre> - <sub> - <sup> - <h1> - <h6> - <p> - <br> - <li> - <ol> - <ul> - <a> - <a> på siden - <img> - <map> - <object> - <dd> - <dl> - <dt> - <hr> - <div> - <span> - <html> - HTML5 - <head> - <title> - <body> - <frame> - <frameset> - <iframe> - <style> - <table> - <td> - <tr> - <th> - <tbody> - <thead> - <tfoot> - <form> - <input> - <textarea> - <label> - <select> - <option> - Radio button - Checkbox - Dropdown - Input text - Input password - Submit knap - Billede - Embedding Youtube - Kommentarer - Omdirigere