Brugertest

Fra HTX Arduino
Spring til navigation Spring til søgning

En brugertest er en test, hvor man sætter rigtige brugere (eller bruger repræsentanter) til at afprøve og evaluere en løsning. En god måde at lave brugertest på er at følge metoden for ”Usability test”, da denne er vel struktureret, dokumenteret og afprøvet. Metoden omfatter følgende step:

  • Lav en plan for hvad, hvordan og hvornår du vil teste
  • Inddrag rigtige brugere i testen (flere brugere, der er repræsentative for målgruppen)
  • Definer konkrete ting der skal gøres, eller opgaver der skal løses
  • Gennemfør interview før og efter testen, så brugeren kan fortælle om forudsætninger, og give udtryk for følelser og frustrationer
  • Optag testen på video – husk tilladelse til at filme forinden
  • Få brugeren til at tænke højt under testen
  • Observer hvorledes opgaverne løses, og noter de problemer brugeren støder på. Du kan finde fejlene efterfølgende på videoen, men video analyse er meget tidskrævende.
  • Udarbejd en liste over problemer samt evt. komme med forslag til løsninger
  • Det er ofte en god ide at få beslutningstagere og udviklere med til at overvære brugertest

En brugertest kan også gennemføres på eksisterende produkter. (se case: Test af alarm clock , hvor ovenstående metode er anvendt, og resultatet er dokumenteret i en Prezi).

Kom i gang med Arduino
Grundlæggende forståelse for Arduino Arduino Hardware - Arduino Prototype Print - Blink Eksempel - Overblik - Serial Monitor - Simple Komponenter - Software og Udviklingsmiljø
Programmering af Arduino Anvendelse af Eksempler - Klasser og Objekter - Programafvikling i Arduino - Test af Programmer
Dokumentationsformer Dokumentation med Kode og Flowchart - Dokumentation med State-machines - Flowchart - Pseudokode - Program-kommentarer - Systemdokumentation - Syntaksfarvning - Blokdiagram - Pulsplaner - UML
Opkoblinger til Arduino Moduler og Biblioteker - Driver - Opkobling af Hardware - Simple Komponenter - Tips til anvendelse af ben på Arduino UNO
Kompliceret Programmering Arduino kombineret med Processing - Kommunikation fra Arduino til Processing - Kommunikation fra Processing til Arduino - CopyThread Multitasking - Dokumentation med State-machines - Tid og Samtidighed i Software - Arduino Memory
Kompliceret Hardware I2C - Andre Processorboards - Internet of Things (IoT)
Oprindelige Dokumenter PDF-Version - Forfattere
Software Udviklingsteknikker Agile metoder - Brugertest - SCRUM

Fasemodellen - Kravspecifikation - Databasedesign - Struktur eller Arkitektur - Softwaretest

Projekter Afstand programforslag - Lysmåling - Projektforslag - Prototyper
Undervisningsforløb 4t Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning 4t Valgfag - Materialer til 4t Valgfag - Undervisningsnoter 4t Valgfag - Undervisningsplan 4t Valgfag - Slides til Undervisning

Kort Valgfag til Folkeskolen - Læsevejledning Kort Valgfag - Materialer til Kort Valgfag - Undervisningsnoter Kort Valgfag - Undervisningsplan Kort Valgfag